Pedeliştii din Râmnic merg tot pe mâna lui Romeo Rădulescu


romeo_radulescu5• fostul primar a fost singurul candidat la şedinţa Consiliului de Coordonare Local al Organizaţiei Municipale PDL • fostul viceprimar Cosmin Constantinescu şi consilierul local Grig Crăciunescu sunt „secunzii” preşedintelui
 

Filarmonica „Ion Dumitrescu” a găz­duit, sâmbătă dimineaţă, şedinţa Consi­liului de Coordonare Local al Orga­ni­zaţiei Municipale PDL Râmnicu Vâlcea. Aşa cum v-am mai informat, pentru postul de preşedinte a candidat doar fostul primar Romeo Rădulescu, acesta fiind ales fără probleme de colegii „por­tocalii”. „Secunzii” lui Rădu­lescu sunt fostul viceprimar Cosmin Cons­tanti­nes­cu (prim – vicepreşedinte pentru stra­te­gii politice şi coordonare) şi Grigore Crăciu­nescu (secretar) general. Din Biroul Politic Local, mai fac parte Rozin Ceau­şescu, Dumitru Chisalom, Cons­tan­tin Muşat, Nicu Popa, Florin Meche­rel, Ion Sâsăilă, Gheorghe Mojoiu, Flo­rin Bulat, Bogdan Costinescu, Monica Ceapă, Cristian Eremia, Maria Sima, Aureian Haş, Eugen Piază, Nicuşor Bocşe, Dragoş Herăscu, Ionuţ Istratie, Nicolina Matei, Loreta Dincă şi Dănuţ Păuni. În conformitate cu noile preve­deri ale Regulamentului PDL, aprobat în luna mai 2013, în prima şedinţă a BPL vor fi nominalizaţi să facă parte din aceas­tă structură, cu drept de vot, 15 respon­sabili zonali cu rang de vicepre­şedinte şi 15 preşedinţi ai organizaţiilor secţiilor de votare cu rang de secretar.