Paza pădurii, obligatoriu asigurată din momentul predării proprietății


Guvernul a aprobat un proiect de lege care abrogă unele dispoziții legale ce stabileau obligația asigurării de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a pazei și protecției vegetației forestiere de pe terenurile retrocedate, pentru o perioada de până la 180 zile de la punerea în posesie a proprietarilor. Costurile erau suportate de la bugetul de stat. În această materie, Codul silvic stabilește obligația de administrare sau de realizare a serviciilor silvice în sarcina proprietarului chiar de la momentul punerii în posesie.
Pentru a asigura o sistematizare a legislației și pentru a evita incertitudinile pentru subiectele de drept vizate de prevederile legale, care instituie obligații în mai multe acte normative referitoare la serviciile de pază a terenurilor forestiere, se impune abrogarea prevederilor art.35 din Legea nr. 1/2000.
Proiectul de lege aprobat privește abrogarea art.35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului forestier nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997.