Patriarhul Daniel l-a adus acasă pe Brâncoveanu


danielPreafericitul Părinte Patriarh Daniel a efec­tuat o vizită canonică în Arhiepiscopia Râm­ni­cului la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Varsanufie al Râmnicului, cu oca­zia resfinţirii picturii bisericii mănăstirii Hurezi. Sâmbătă, la orele 12.00, moaştele Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu au fost aduse în procesiune la mănăstirea Hurezi (importantă ctitorie brâncoveneasca din anul 1693) de către Preafericitul Părinte Patriarh Da­niel pentru a fi venerate de cler dar şi de către credincioşi. După întâmpinarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a avut loc o slujbă de Polihroniu. La final, a urmat cuvântul Întâistă­tătorului Bisericii Ortodoxe Române care a apreciat că Mănăstirea Hurezi este cea mai de seamă ctitorie a domnitorului martir Constantin Brâncoveanu. „Moaştele Sfântului Constantin Brâncoveanu au ajuns la cea mai îndrăgită, cea mai mare şi cea mai frumoasă dintre ctitoriile sale. Această ctitorie este un model de îmbi­nare a credinţei, a culturii şi a artei care dăinuie peste timp sub numele de stilul brâncovenesc: o sinteză între frumuseţile artei bisericeşti răsăritene şi monumentalitatea temperată însă de el a arhitecturii şi a artelor occidentale din Europa apuseană. Sfântul Constantin Brânco­veanu deci este într-un fel aici la cea mai îndră­gită dintre ctitoriile sale lăsată în mijlocul naturii într-o oază de linişte pe care nu o întâlnea la Bucureşti şi nici la Târgovişte unde mergea adesea”, a spus Preafericirea Sa. Apoi Înaltpreasfinţitului Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului a mulţumit Preafericitului Părinte Pa­triarh Daniel pentru aducerea raclei cu moaştele Sfântului Domnitor Constantin Brân­coveanu la Mănăstirea Hurezi. „Vă mulţumim Preafericirea Voastră că v-aţi ostenit şi că aţi binecuvântat ca sfintele moaşte ale Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu să ajungă şi aici la Mănăstirea Hurezi. Vă mulţumim pentru că mi-aţi dat şansa de a mă ocupa personal de desfacerea mormântului şi de aşezarea sfin­telor moaşte în această frumoasă raclă şi mai ales vă mulţumim că sunteţi prezent în Eparhia Râmnicului în mijlocul nostru”, a spus Înaltpreasfinţia Sa.
Duminică, 1de la ora 9.00, Patriarhul României a oficiat slujba de resfinţire a picturii bisericii mănăstirii Hurezi cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. În continuare, Preafericirea Sa a oficiat Sfânta Liturghie pe podiumul amenajat în incinta mă­năstirii Hurezi înconjurat de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. La orele 15.45, moaştele Sfân­tului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu au fost duse de la mănăstirea Hurezi la Catedrala mitropolitană din Iaşi pentru a fi vene­rate de pelerinii care vor participa la peleri­najul organizat cu ocazia sărbătorii Sfintei Cu­vioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Acolo, sfintele moaşte ale Domnitorului Martir vor rămâne spre venerare împreună cu moaş­tele Sfintei Cuvioase Parascheva pe toată peri­oada pelerinajului de la Iaşi, până în data de 16 octombrie 2014.