Părinții chiulangiilor se revoltă


ene-gabriela2• aceștia sunt nemulțumiți de micșorarea sau tăierea alocațiilor • mulți pretind că habar nu aveau de situația copiilor

Părinții elevilor care chiuleau în masă s-au arătat indignați de faptul că, dintr-o dată, descoperă isprăvile co­piilor. Aceștia pot lua cunoștință de situația propriilor odrasle în baza unui sistem informatic ce poate fi accesat chiar și de-acasă. Numai că ce au des­coperit nu a fost pe bunul lor plac. „Agen­ția de Prestații Sociale a luat mă­suri în cazul copiilor care absentau în masă. Unii dintre elevi s-au trezit cu alo­cații micșorate sau chiar tăiate, lu­cru ce a dus la nemulțumirea pă­rin­ților. Așa se face că, la sediul Agenției, sunt înregistrate contestații prin care părinții specifică faptul că nu aveau ha­­bar de absențele copiilor”, a preci­zat Gabriela Ene, inspector școlar gene­ral. Cuan­tificarea absențelor la nivel na­țional nu face altceva decât să tragă un semnal de alarmă cadrelor di­­dac­tice și părin­ților. În plus, absen­te­is­mul școlar duce la lipsa banilor de li­ceu, a alocațiilor și chiar a plății transportului.

Septembrie: 59.000 de absențe

O absență școlară poate fi moti­vată în șapte zile de la efectuarea aces­teia, şi nu mai mult de atât. Pe lângă micșorarea alocației de susți­nere familială sau pierderea acesteia, ele­vul se poate trezi și cu scăderea notei la purtare. Numai în luna sep­tem­­brie, la nivel de județ, s-au înre­gis­trat 59.000 de absențe școlare. Aces­tea sunt atât motivate, cât și nemo­ti­vate, conducerea IȘJ Vâlcea neavând încă o situație clară a absenteismului. „Unele sunt motivate. Vorbesc de fa­milii fără finanțe care, în primele două săptămâni, nu și-au trimis copiii la școa­lă. Sunt elevi care fac drumul din lo­calitatea de domiciliu în Râmnic și la în­ceputul anului școlar au rămas aca­să pentru câteva zile, din cauza greu­tă­ților financiare”, susține Gabriela Ene.

Prestațiile Sociale, afiliate Ministerului Educației?

Din datele furnizate de șefa învă­ță­mântului vâlcean, Gabriela Ene, re­iese că, în prezent, se poartă discuții între Sulfina Barbu și Daniel Funeriu, privind încheierea unui parteneriat sau chiar a afilierii Prestațiilor Sociale Ministerului Educației. „Există tendința de trecere a Agenției de Prestații So­ciale în subordinea Ministerului Edu­ca­ției. Totul e în stadiu de discuții. Tre­buie găsită o soluție deoarece con­troa­le inopinate pe acest segment face și Ministerul Educației și Agenția de Prestații Sociale. Rămâne să ve­dem la ce soluții ajung Sulfina Barbu și Funeriu, ce protocol vom semna”, a precizat Gabriela Ene. Până când lu­crurile se clarifică, Inspectoratul Șco­lar, Prefectura, Primăria, Jandarmeria și Poliția fac controale prin barurile din apropierea școlilor pentru depistarea elevilor chiulangii.