Pachetele alimentare din Programul european 2014 vor fi redistribuite


Pachetele alimentare desti­nate persoanelor vulnerabile în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavo­ri­zate (POAD) și rămase în stoc vor fi redistribuite prin compen­sări între primării din același ju­deț sau din județe diferite, sta­bilește o Hotărâre aprobată de Gu­vern. De asemenea, după compensarea între primării, pa­chetele de ajutoare alimentare vor fi suplimentate, conform ne­voilor identificate. Supli­mentarea se va face cu respectarea urmă­toa­relor condiții: doar pentru per­soanele care au primit anterior ajutoare alimentare, fie pe lista de cupoane, fie pe lista supli­men­tară; se acordă maximum două cutii de ajutoare alimentare pentru fiecare persoană, cu același număr de pachete pentru toți beneficiarii din cadrul unei localități; lista în baza căreia se vor distribui cantitățile suplimen­tare va fi avizată de primarul lo­ca­lității. Procedura compensării pachetelor alimentare a fost aprobată de Guvern în condițiile în care, în cadrul Programului Ope­rațional Ajutorarea Persoa­nelor Defavorizate (POAD), pen­tru anul 2014, unele primării au stocuri nedistribuite, iar alte pri­mării au solicitări eligibile nea­co­perite. Populația vulnerabilă care face parte din categoriile eligibile pentru a beneficia de aceste ajutoare alimentare in­clude grupuri care sunt excluse de pe piața forței de muncă, din sistemul de educație, sănătate, locuințe și alte servicii. Cele mai mari categorii includ persoane cu venituri reduse, copii aflați în situații dificile, persoane cu dizabilități și persoane vârstnice singure sau dependente.