Opt muncitori „la negru”, identificați de ITM Vâlcea


În luna octombrie, Serviciul Control Relații de Muncă din cadrul ITM Vâlcea a efectuat 107 controale, fiind dispuse 412 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relațiilor de muncă și contractului colectiv de muncă. De asemenea, au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale, din care 16 avertismente și opt amenzi, a căror valoare cumulată s-a cifrat la valoarea de 127.100 lei.
De amintit și faptul că, în timpul controalelor desfășurate, au fost identificate opt persoane care erau primite la muncă fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă.

Ce au descoperit inspectorii muncii vâlceni?
Principalele neconformități constatate în urma controalelor efectuate au vizat aspecte precum:
• neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă;
• netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaților în Registrul General de Evidență a Salariaților în format electronic;
• neplata drepturilor salariale;
• neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă;
• neîntocmirea foilor colective de prezență;
• neacordarea repausului săptămânal;
• neplata orelor suplimentare;
• neplata orelor de noapte;
• nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.
Tot în această perioadă, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea au fost înregistrate 57 de sesizări privind nerespectarea prevederilor legale referitoare la încheierea, executarea, modificarea şi suspendarea contractelor individuale de muncă, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal, nerespectarea clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă etc. Datele prezentate ne-au fost furnizate de către Ion Tănăsoiu (foto) șeful ITM Vâlcea.