Un accident de muncă și trei amenzi «consistente»


Luna trecută, inspectorii muncii vâlceni au aplicat trei amenzi în valoare cumulată de 12.000 lei pentru lipsa măsurilor de securitate și sănătate la locul de muncă.
Serviciul Control Sănătate și Securitate în Muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea a efectuat 98 de controale, fiind dispuse 281 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securității şi sănătății în muncă. Tot în luna octombrie, a fost înregistrat un accident cu incapacitate temporară de muncă.
Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficiențele constatate, dintre care amintim: instruire necorespunzătoare, tematici de instruire incomplete; evaluarea riscurilor de accidente și îmbolnăviri profesionale; elaborarea planului de prevenire şi protecție; efectuarea controlului medical periodic; efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă; dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru; dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecție; asigurarea controlului medical la angajare şi periodic; asigurarea de mijloace de protecție pentru prevenirea căderilor de la înălțime. De asemenea, s-a dispus efectuarea corespunzătoare a determinărilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de muncă unde noxele depășesc valorile admise. Datele ne-au fost furnizate de către inspector șef ITM Vâlcea, Ion Tănăsoiu.