Oltenii se recalifică!


Peste 700 de persoane din zona Olteniei urmează, în prezent, cursuri derulate de către Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Vâlcea. Cele mai soli­citate cursuri de formare profe­sio­nală sunt cele de inspectori resurse umane, operator validare – intro­ducere date, bucătar şi ospătar. Aşa cum am precizat, prin CRFPA Vâlcea nu sunt recalificaţi doar şo­merii vâlceni, ci şi cei din alte ju­deţe. În perioada următoare, insti­tuţia va demara cursuri de recali­ficare şi pentru deţinuţii din peni­tenciarele Târgu Jiu şi Colibaşi. Totodată, vor începe cursurile de lucrător agricultură şi pădurar. Pentru acest an, conducerea CRFPA Vâlcea are un buget pentru recalificarea a 2.500 de persoane.