O nouă sesiune pentru depunerea proiectelor pe Măsura 112


Prin intermediul unui comunicat oficial de presă, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) anunţă lansarea, în perioada 28 noiembrie 2011 – 13 ianuarie 2012, a celei de a şasea sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013, fondurile nerambur­sabile alocate pe această sesiune fiind de 50 de milioane de euro.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fer­mieri este de 12.000 euro pentru o exploa­taţie agricolă cu dimensiune minimă de 6 UDE (unităţi de dimensiune econo­mică). În cazul extinderii exploataţiei agricole, sprijinul pentru instalarea fermierului poate creşte cu 4.000 euro/1 UDE, dar nu va putea depăşi 40.000 euro/exploataţie.

„Ministerul Agriculturii a transmis recent Comisiei Europene cea de-a şaptea propunere oficială de modificare a PNDR, conţinând modificări substanţiale ale măsu­rii 112 ‘Instalarea tinerilor fermieri’. Acestea se referă la creşterea plafonului maxim al primei de instalare de la 25.000 la 40.000 euro, la modificarea sprijinului minim acordat de la 10.000 la 12.000 euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE precum şi la modificarea condiţiilor privind nivelul minim de pregătire profesională a beneficiarilor măsurii” menţionează documentul.

Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective: Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă; Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură;  Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri;  Creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii.

Proiectele aferente Măsurii 112 se pot depune zilnic, în perioada 28 noiembrie 2011 – 13 ianuarie 2012, la Oficiile Jude­ţene ale APDRP, în intervalul orar 09:00 – 14:00. Termenul limită al depunerii cererilor de proiecte pentru această sesiune este vineri, 13 ianuarie 2012, ora 12:00. Pentru a primi finanţare nerambursabilă, solicitan­tul trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri de finanţare. Acesta se poate descărca gratuit de pe pagina de internet a APDRP.