O.A.M.G.M.A.M.R. – Tematica și bibliografia examenului de grad principal – Asistență medicală generală – Sesiunea 2024


Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Vâlcea – având ca partener media ziarul Curierul de Vâlcea, și-a propus să vină, în sprijinul cadrelor de mai sus, cu o serie de informații din legile și regulamentele pe care fiecare dintre aceștia trebuie să le respecte, pentru a-și exercita corect și în folosul oamenilor profesia aleasă. Așadar, în paginile tipărite, precum si pe site-ul www.curierul.ro vor apărea informații legislative sau noutăți în domeniul în care asistenții își desfășoară activitatea.

Iată câteva informații referitoare la examenul de grad principal – sesiunea 2024, care se va desfăşura în data de 05.09.2024, pentru toate specialitățile (asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali).

Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ (Include asistentul medical de pediatrie şi ocrotire)

➢ ISTORIC ȘI TENDINȚE
• Concepții, practici și repere istorice (1, vol. I, Cap. 1.1., pag. 3-30)
• Nursingul-știință și artă (1, vol. I, Cap. 1.2., pag. 30-35)
• Teorii, modele și concepte de îngrijire (1, vol. I, Cap. 1.3., pag. 35-45)
• Modelul de îngrijire Henderson (nevoile fundamentale) (1, vol. I, Cap. 1.4., pag. 45-179)
• Modelul de îngrijire Marjory Gordon (1, vol. I, Cap. 1.5., pag. 180-189)
• Procesul de îngrijire (1, vol. I, Cap. 1.6., pag. 190-199)
➢ ROLUL PROFESIONAL ȘI MEDIUL DE MUNCĂ AL ASISTENTULUI MEDICAL
• Rolul profesional (1, vol. I, Cap. 2.1., pag. 201-207)
• Mediul de muncă al asistentului medical generalist (1, vol. I, Cap. 2.2., pag. 207-256)
• Igiena, prevenirea și controlul infecțiilor (1, vol. I, Cap. 2.3., pag. 256-310)
• Educația pentru sănătate (1, vol. I, Cap. 2.4., pag. 311-331)
• Leadership și comunicare profesională (1, vol. I, Cap. 2.5., pag. 332-368)
• Tehnici de evidență și mișcare a bolnavilor: internarea, transferul externarea, decesul pacientului în spital (1, vol. I, Cap. 2.6., pag. 368-453)
• Administrarea medicamentelor (1, vol. I, Cap. 2.7., pag. 453-482)
➢ NURSING ÎN MEDICINĂ INTERNĂ ȘI SPECIALITĂȚI ÎNRUDITE
• Nursing în afecțiunile aparatului respirator (1, vol. II, Cap. 1.1, pag. 3-78)
• Nursing în afecțiunile aparatului cardiovascular (1, vol. II, Cap. 1.2., pag. 78-142)
• Nursing în afecțiunile aparatului digestiv (1, vol. II, Cap. 1.3., pag. 142-170)
• Nursing în afecțiunile aparatului excretor (1, vol. II, Cap. 1.4., pag. 171-207)
• Nursing în afecțiunile reumatismale (1, vol. II, Cap. 1.5., pag. 208-228)
• Nursing în afecțiunile hematologice (1, vol. II, Cap. 1.6., pag. 228-259)
• Nursing în afecțiunile endocrine (1, vol. II, Cap. 1.7., pag. 259-287)
• Nursing în boli metabolice și de nutriție (1, vol. II, Cap. 1.8., pag. 287-327)
➢ NURSING ÎN CHIRURGIE ȘI SPECIALITĂȚI ÎNRUDITE
• Nursing în chirurgia generală (1, vol. II, Cap. 2.1., pag. 331-380)
• Nursing în ortopedie și traumatologie (1, vol. II, Cap. 2.2., pag. 380-416)
• Nursing în urologie (1, vol. II, Cap. 2.3., pag. 416-453)
• Nursing în chirurgie toracică și cardiovasculară (1, vol. II, Cap. 2.4., pag. 454-501)
• Nursing în otorinolaringologie (ORL) (1, vol. II, Cap. 2.5., pag. 501-515)
• Nursing în oftalmologie (1, vol. II, Cap. 2.6., pag. 516-531)
• Nursing în dermatologie (1, vol. II, Cap. 2.7., pag. 531-560)

➢ NURSING ÎN URGENȚE MEDICO-CHIRURGICALE
• Nursing în ATI (1, vol. III, Cap. 1.1, pag. 3-40)
• Nursing în urgențe medico-chirurgicale, situații de criză și dezastre (1, vol. III, Cap. 1.2., pag. 40-225)
➢ NURSING ÎN NEURO-PSIHIATRIE
• Nursing în neurologie (1, vol. III, Cap. 2.1., pag. 229-306)
• Nursing în sănătate mintală și psihiatrie (1, vol. III, Cap. 2.2., pag. 306-344)
➢ NURSING ÎN OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE (1, vol. III, Cap. 3, pag. 347-416)
➢ PUERICULTURĂ, PEDIATRIE ȘI NURSING SPECIFIC (1, vol. III, Cap. 4, pag. 419-492)
➢ EPIDEMIOLOGIE ȘI NURSING ÎN BOLI INFECȚIOASE (1, vol. III, Cap. 5, pag. 495-527)
➢ GERONTOLOGIE, GERIATRIE ȘI NURSING SPECIFIC (1, vol. III, Cap. 6, pag. 531-552)
➢ ONCOLOGIE ȘI NURSING SPECIFIC (1, vol. III, Cap. 7, pag. 555-613)
➢ ÎNGRIJIRI PALIATIVE (1, vol. III, Cap. 8, pag. 617-642)
➢ NURSING COMUNITAR ȘI ÎNGRIJIREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI (1, vol. III, Cap. 9, pag. 645-697)
➢ CALITATEA ÎNGRIJIRILOR ȘI SIGURANȚA PACIENTULUI (1, vol. III, Cap. 10, pag. 701-756)
• Noțiuni privind drepturile pacientului
• Noțiuni privind Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului
• Noțiuni privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
• Noțiuni privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale
• Noțiuni privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
• Noțiuni privind Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România
• Noțiuni privind Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
• Noțiuni privind procedurile de practică pentru asistenți medicali generaliști
• Noțiuni privind Normele tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia
• Noțiuni privind Normele de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
BIBLIOGRAFIE:
1. Coord. Dr. Crin Marcean – “Tratat de îngrijiri medicale pentru asistenți medicali generaliști”vol. I+II+III – Editura Universitară “Carol Davila”, 2022;
2. LEGE nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003 Legea drepturilor pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările șI completările ulterioare;
3. ORDIN ministrului sănătății nr. 1410/2016 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1009 din 15 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare;
4. LEGE Nr. 282/2005 din 5 octombrie 2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, *** Republicată în Monitorul Oficial nr. 188/17.03.2014, cu modificările și completările ulterioare;
5. ORDIN ministrului sănătății publice nr. 1224 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, publicat în Monitorul Oficial nr. 870 din 24 octombrie 2006;
6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 785 din 24.11.2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările
ulterioare;
7. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordinul ministrului sănătății nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
9. Ordinul ministrului sănătății nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenți medicali generaliști, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 bis din 31 octombrie 2013; Capitolele 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 15.6, 21.1, 21.2,
21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 22.5. 22.6, 23.1(litera b, c, d, e), 23.2, 23.3, 23.6, 24;
10. Ordinul ministrului sănătății Nr. 1761/2021 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 14 septembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare;
11. Ordinul ministrului sănătății nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, publicat în Monitorul Oficial nr. 791 din 7 octombrie 2016