Noutăţi majore privind plăţile către crescătorii de bovine şi ovine


• Guvernul a aprobat, prin Ordonanţă de Urgenţă, câteva măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare (CNDP) acordate crescătorilor de bovine şi de ovine şi caprine, în perioada 2007-2011, cu privire la beneficiarii care aveau datorii la bugetul de stat sau local, la data depunerii cererii de plată şi au fost somaţi de APIA să restituie banii primiţi

Solicitările beneficiarilor CNDP în sectorul zootehnic din campania 2007 – 2011, acceptate la plată, se consideră eligibile, fără a ţine cont de declaraţia pe proprie răspundere privind condiţia referitoare la lipsa datoriilor restante la bugetul de stat şi/sau la bugetul local la data solicitării primelor, potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă publicat de Ministerul Agriculturii în 14 iunie 2013. Documentul aprobă şi exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând subvenţiile pe care beneficiarii trebuie să le restituie ca urmare a verificărilor efectuate de către APIA, dispuse prin deciziile emise de Camerele de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti în cadrul misiunii „Auditul performanţei privind implementarea, administrarea şi gestionarea programului de identificare şi înregistrare a animalelor şi a utilizării bazei de date în acordarea subvenţiilor şi a altor forme de sprijin din partea statului pentru perioada 2007 – 2010”.

De asemenea, titlurile de creanţă/notificările de punere în întâr­ziere, emise de către centrele APIA, privind punerea în aplicare a deciziilor emise de Camerele de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti, se anulează de drept. 9.700 de beneficiari ai CNDP în sectorul zootehnic, cu un efectiv de peste 237.000 capete animale, sunt afectați de deciziile emise de către Camerele de conturi județene și a municipiului București, se arată în Nota de fundamentare a OUG.

Sumele recuperate de APIA de la beneficiarii CNDP, în valoare de aproape 27 milioane lei, vor fi restituite crescătorilor de animale până la finalul lui 2013, din bugetul de subvenţii pe 2014. Sumele recuperate/depuse voluntar de către beneficiarii CNDP în sectorul zootehnic în contul de subvenţii al APIA până la data intrării în vigoare a prezentei OUG, în baza titlurilor de crean­ţă/notificărilor de punere în întârziere emise de către centrele APIA, privind punerea în aplicare a deciziilor Camerelor de conturi, se restituie până la finele anului 2013. Sumele încasate în baza hotărârilor judecătoreşti definitive, emise în urma litigiilor dintre Centrele APIA şi Camerele de conturi judeţene şi a muni­­cipiului Bucureşti pentru subvenţii care se considerau încasate necuvenit, vor fi restituite.

Toate sumele necesare îndeplinirii prevederilor OUG, în cuan­­tum de 26.877 mii lei, se asigură în limita prevederilor bugetare ale Ministerului Agriculturii pe anul 2014, Capitolul 83.01 „Agricultură, Silvicultură, Piscicultură şi Vânătoare”, Titlul 40 „Subvenţii”, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei OUG, prin ordin comun al ministrului Agriculturii şi al ministrului Finanţelor Publice, va fi stabilită procedura de restituire a sumelor către crescătorii de animale.

Totodată, prin derogare de la prevederile alin.(2) al art.1236/19911 din OUG 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. privind societăţile agricole şi alte forme de aso­ciere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, solicitanţii CNDP pentru bovine şi ovine şi caprine beneficiază, în continuare, de plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic.

Comisia Europeană nu a autorizat această condiţie de eligi­­bilitate pentru acordarea plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic. Criteriul de eligibilitate specific cu privire la existenţa datoriilor restante ale beneficiarilor la bugetul de stat şi/sau la bugetul local la data solicitării primelor reprezintă o încăl­­­care a dreptului european, conform hotărârii Curţii Europene de Justiţie.

„Introducerea unor condiţii în legislaţia naţională, precum criteriul de eligibilitate specific cu privire la existenţa datoriilor restante ale beneficiarilor la bugetul de stat şi/sau la bugetul local la data solicitării primelor, condiţii care nu se regăsesc în normele comunitare şi care restrâng dreptul beneficiarilor din sectorul zoo­teh­nic de a primi plăţi naţionale directe complementare, conform hotărârii Curţii Europene de Justiţie, reprezintă o încălcare a drep­tului european. Prin sistemul EU Pilot, Comisia Europeană a soli­ci­tat României să asigure aplicarea corectă a legislaţiei Uniunii Eu­ro­pene, interesul Comisiei fiind rezolvarea situaţiei benefici­arilor de plăţi naţionale directe complementare pentru care s-a aplicat criteriul de eligibilitate privind existenţa datoriilor restante”, se arată în motivarea proiectului de OUG.

În motivarea aprobării documentului se mai menţionează „situaţia creată în teritoriu în urma verificărilor efectuate de către  centrele judeţene ale APIA şi/sau a municipiului Bucureşti privind punerea în aplicare a deciziilor emise de camerele de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti, urmare a efectuării „Auditului performanţei privind implementarea, administrarea şi gestionarea programului de identificare şi înregistrare a animalelor şi a utilizării bazei de date în acordarea subvenţiilor şi a altor forme de sprijin din partea statului, desfăşurat în perioada 8.02.-10.06.2011 pentru perioada 2007-2010”, dar şi faptul că „Comisia Europeană nu a autorizat această condiţie de eligibilitate pentru acordarea plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic”.