Nouă sesiune de proiecte pentru pescuit


pescuit1Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de Manage­ment pentru POP (DGP-AMPOP) anunţă lansarea, în data de 4 aprilie 2011, a sesiunii deschise de primire cereri de finanţare pentru măsurile din cadrul Axelor prioritare 1, 2 şi 3 pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură conform măsurilor din cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit. Depunerea pro­iectelor se va face la sediile Compartimentelor Regionale, în intervalul 8.30-16.30, până la 30 noiembrie 2011. Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. În cazul măsurilor ce implică evaluarea tehnică şi financiară, pentru a fi selectat pentru finanţare, proiectul trebuie să obţină punctajul minim prevăzut pentru fiecare măsură, conform Ghidului Solicitantului. DGP-AMPOP va notifica în scris pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediile Compartimentelor Regionale. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor din cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului care vor fi publicate pe site-urile http://www.madr.ro şi www.ampeste.ro, vezi Ghidul Fondurilor Structurale 2010. Obiectivul general al POP este Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern și dinamic, bazat pe activități durabile de pescuit și acvacultură care ia în considerare aspectele legate de protecția mediului, dezvoltarea socială și bunăstarea economică. Obiectivele specifice au în vedere dezvoltarea competitivității și a durabilității sectorului piscicol primar; dezvoltarea pieței pentru produsele sectorului piscicol; susținerea dezvoltării durabile a zonelor pescărești și îmbunătățirea calității vieții în aceste zone; susținerea unei implementări adecvate a PO în cadrul PCP. Bugetul total : 2009 – 30.156.234 Euro, 2010 – 36.391.468 Euro, 2011 – 39.257.052 Euro, 2012 – 42.262.575 Euro, 2013 – 45.362.301 Euro. Total 193.429.630 Euro. Axele prioritare sunt: Axa prioritară 1: Măsuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare, Măsura 1.1 – Sprijin public pentru înce­tarea permanentă a activităților de pescuit, Măsura 1.2 – Sprijin public pentru încetarea temporară a activi­tă­ților de pescuit, Măsura 1.3 – Investiții la bordul navelor și selectivitate, Măsura 1.4 – Pescuitul costier la scară mică, Măsura 1.5 – Compensații socio-economice, Axa prioritară 2: Acvacultură, pescuitul în apele interioare, procesarea și marketingul produselor obținute din pescuit și acvacultură: Măsura 2.1 – Investiții productive în acvacultură, Măsura 2.2 – Măsuri de acva-mediu, Măsura 2.3 – Măsuri de sănă­tate publică, Măsura 2.4 – Măsuri de sănătate a animalelor, Măsura 2.5 – Pescuit în apele interioare, Măsura 2.6 – Investiții în procesare și marketing .Axa prioritara 3: Măsuri de interes comun, Măsura 3.1 – Acțiuni colective, Măsura 3.2 – Protecția și dezvoltarea faunei și florei sălbatice  Măsura 3.3 – Porturi de pescuit, puncte de debarcare și adăposturi, Măsura 3.4 – Dezvoltarea de noi piețe și cam­panii de promovare, Măsura 3.5 – Proiecte pilot. Axa prioritară 4: Dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești, Măsura 4.1 – Selectarea Grupurilor Locale Submăsura 4.1.a – Sprijin pentru realizarea parteneriatului public-privat și elaborarea strategiilor locale integrate Submăsura 4.1.b – Sprijin pentru implementarea strategiilor locale integrate Măsura 4.2 – Sprijin pentru acțiunile de cooperare între Grupurile Locale.