Noi întâlniri pentru tineri la Bibliotecă


Pe 18 şi 25 noiembrie 2013, începând cu ora 13.30, la Sala Universitarilor din Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”, se vor desfăşura două întâlniri ale JOB  CLUB-ului, cu elevii de la Liceul Tehnologic Ferdinand I Râmnicu Vâlcea (clasa a X-a A, diriginte Mădălina Ochia şi clasa a XI-a B, diriginte Florin Ochia). Întâlnirile sunt organizate de Centrul de Informare EUROPE DIRECT Vâlcea.

Evenimentele se vor desfăşura sub genericul „Promovarea relansării econo­mice, guvernanţa economică şi ocuparea forţei de muncă (Europa 2020)”. În urma celor două întâlniri, tinerii prezenţi vor fi mai in­for­maţi în ceea ce priveşte importanţa unui loc de muncă; surse de informare pri­vind obţinerea unui job; posibilităţi de re­con­versie profesională; „care sunt cei mai doriţi angajatori din România”; principalul cri­teriu în alegerea unui post; cei trei piloni ai dosarului de candidatură pentru ocupa­rea unui post (CV-ul, scrisoarea de intenţie, interviul) etc. Elevii vor primi materiale informative.

JOB CLUB-ul este un serviciu pe care Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”, struc­tura gazdă a Centrului de Informare EUROPE DIRECT Vâlcea, îl oferă comu­ni­tăţii vâlcene şi în anul 2013. Scopul acestor activităţi: învăţarea unor tehnici de căutare a informaţiei corecte despre locurile de muncă, realizarea documentelor de anga­jare (CV-ul, scrisoarea de intenţie), depu­ne­rea candidaturii, tehnici de interviu, schim­barea de atitudine etc.