Noi fonduri pentru investiții în infrastructura agricolă și silvică


În perioada 2-31 mai a.c., AM PNDR va lansa o sesiune de depunere a proiectelor pentru Măsura 125 „Îm­bu­nă­tățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agri­culturii și silviculturii”, cu o alocare finan­ciară disponibilă în valoare de 333.000.000 euro. În acest sens, APDRP informează potențialii bene­fi­ci­ari ai acestei măsuri că, alocarea pentru acest apel de proiecte va fi distribuită pe componente, după cum urmează: Com­ponenta  „Îmbunătățirea și dezvol­ta­­rea infrastructurii legate de dezvolta­rea și adaptarea agriculturii” – 199.800.000 euro reprezentând 60% din alocarea sesiunii, din care Subcom­po­nenta „Irigații și alte lucrări de îmbu­nă­tățiri funciare” – 79.920.000 euro repre­zentând 40% din alocarea compo­nen­tei a); .Subcomponenta „Infrastruc­tu­ra de acces” – 119.880.000 euro re­pre­zentând 60% din alocarea compo­nen­tei a); Componenta b) „Îmbunătă­ți­rea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea silviculturii” – 133.200.000 euro reprezentând 40% din alocarea sesiunii.