Noi condiţii de accesare a PNDR


Direcţia Agricolă anunţă că Guvernul a aprobat alocările finan­ciare actualizate pentru măsurile de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Na­ţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) al României pentru peri­oada 2007-2013, a anunţat biroul de presă al Guvernului.

„Actualizarea acestor alocări ţine cont de cele mai recente modificări ale PNDR aprobate de Comisia Europeană, care prevăd posibilitatea realocării de fonduri între măsurile din cadrul altor axe sau al aceleaşi axe în scopul dimi­nuării sumelor de la măsuri mai pu­ţin accesate şi direcţionarea către măsuri cu o cerere ridicată sau către noile măsuri lansate.

Fondurile realocate – în jur de 150 de milioane de euro – vor fi distribuite către măsurile cele mai accesate, respectiv 121, 123 şi 312 din PNDR pentru implementarea unor proiecte de energie regenera­bilă, dar şi pentru măsura 322 de infrastructura rurală pentru proiecte de acces la Internet.

Hotărârea de Guvern instituie, de asemenea, posibilitatea decon­tării cheltuielilor de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare integral, în cadrul unei singure tranşe de plată, faţa de plata procentuală în mai multe tranşe, cum era anterior. Acest lu­cru se va putea face prin excepţie de la regula privind plata proporţio­nală a cheltuielilor de consultanţă şi pentru managementul proiectului.

În acelaşi timp, Autoritatea de Management pentru PNDR se află în negocieri cu Comisia Europeană pentru realocarea unei sume de 740 de milioane de euro de la mă­su­rile cu un grad mai scăzut de ac­cesare către cele mai solicitate mă­suri de investiţii din PNDR”, ne-a explicat Florel Bădele, directorul Direcţiei Agricole Vâlcea.