n direct cu… Europa


De ieri, timp de trei zile, în holul mare al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, între orele 10.00-14.00, au loc vizionări ale şedinţelor Parlamentului European.

Şedinţa plenară a Parlamen­tului European din luna curenta (17-20 aprilie) va avea următoarea ordine de zi: • Parlamentul decide cu privire la acordul cu USA în legă­tură cu transferul de date per­so­nale; • Drepturile omului: euro­depu­tații cer o mai bună moni­to­rizare a cenzurii internetului; • Combaterea crizei econo­mice și a eva­ziunii fiscale; • Deputații dezbat cu Cathe­rine Ashton situația din Mali, Myanmar și strategia Mării Negre; • Drepturile legate de contractul de muncă; • Ședință solemnă în pre­zența regelui Abdullah al II-lea al Ior­daniei; • Atragerea capitalului pri­vat pentru a ajuta proiectele de dezvoltare regională în dificultate.