Muereasca
– trepte spre cer –


Recent, a ieșit de sub tipar monografia istoricului și cercetătorului Emilian-Valentin Frâncu (fost senator și primar al Râmnicului, ziarist profesionist), cu acest titlu metafizic „Muereasca – trepte spre cer”, Editura „Plus-Art”, Craiova, 2022, 414 pagini.
Cartea i-a ieșit, iar titlul inspirat are conotații, monografia fiind dedicată locuitorilor comunei Muereasca și călugărilor de la Mănăstirea Frăsinei, „loc încărcat de sfințenie” ortodoxă, „spațiu natural mirific” și areal spiritual „de reculegere” și transfigurare creatoare, cu o „trimitere… spre cele trei trepte ale desăvârșirii credinței întru mântuire”: curățenia, iluminarea și desăvârșirea, care potrivit doxologiei ortodoxe corespund celor trei categorii de persoane / credincioși / enoriași: „începători, în mijlocul căutărilor spirituale” și „desăvârșiți în viața duhovnicească”. Astfel, monografia se înscrie în misterul legăturii omului cu divinitatea, cu patrimoniul viu (repertoriul tradițional), cu potențialul creativ (integrarea tradiției în contextul culturii contemporane), cu istoria, evoluția demografică și viața economică a comunității…
Mugurii de fluier par să însoțească acele „bucle narative” care fac conexiunea dintre prima parte a unei monografii atipice Mărturii în Oglindă și cea de a doua Lada de zestre, scrisă în stil științific, conform principiilor după care a fost elaborată Enciclopedia județului Vâlcea, vol. III – Localitățile rurale. Dar să redăm mărturia autorului: „Prima parte… conține 29 de interviuri de la oameni care au contribuit la dezvoltarea comunei… În a doua parte … sunt adunate… informații esențiale – pe model monografic, pe subcapitole – despre așezare, istorie, evoluție demografică, dezvoltare economică, administrativă și politică a comunei, învățământ, cultură, religie, sănătate, sport, turism și personalități”.
Am parcurs, cu atenție consistentă, monografia, și apreciez sinceritatea și obiectivitatea istoricului. Pe același palier se află și prestația cercetătorului. Ne oferă o operă științifică despre devenirea localității și despre firul continuității în mileniul al III-lea. Chiar percepția monografului este apriorică: „Această carte este o monografie a mileniului III, pentru trăitorii mileniului III, realizată cu mijloace specifice mileniului III (fotografii din dronă), pentru bibliotecile mileniului III (on line)…”
Și autorul prefeței monografiei, prof. dr. Gheorghe Deaconu, afirmă că „autorul vrea să capteze povestea comunității, destinată cititorilor de azi, dar, cu precădere, cititorilor de mâine”, Muereasca stârnind mare interes științific și cultural prin concentrarea pe trei coordonate: I – socială (comunitatea de moșneni, „Alegerea de june”, sfatul obștii, dimensiunea economică, democrația țărănească); II – sacrală („Trepte spre cer”, conexiunea sacrului cu profanul, obiceiuri, datini, tradiții ancestrale ale ospitalității românești, într-un evantai de tipologii / atipologii umane); III – ludică (hora satului, grupul tradițional „Ceata lui Verzescu”, ansamblul artistic).
Meritul incontestabil al Domnului dr. ing. Emilian-Valentin Frâncu, pe lângă „tentativa” de reformare a demersului monografic și a cercetării științifice, este acela de scriitor verosimil cu un stil clar, coerent, care îmbină sensul denotativ cu cel conotativ, dovadă că stăpânește proprietatea limbajului. Buna stăpânire și mânuire a limbii literare, trădează respectul său pentru limba română, autorul fiind o „rară avis” printre confrații contemporani: istorici, cercetători, scriitori, oameni de cultură și publiciști.
Efortul făcut de către monograf, alături de colaboratorii săi, în scrierea acestei cărți, cu trei Albume Foto color: I (primărie, consiliul local, tradiții, educație, sănătate); II (Imagini din viața de familie); III (Mănăstirea Frăsinei, imagini diverse), cu o bibliografie exaustivă, cu extrase din Cartea de Onoare a comunei Muereasca, șapte Anexe și un eseu: Repere bibliografice despre inginerul electronist Emilian Valentin Frâncu, cu două doctorate: în știința dreptului (în speță, normele juridice ale jurnalismului) și în istorie, „domenii pentru care a manifestat întotdeauna o mare pasiune”, scris de regretatul scriitor Ion Soare și cu citatul de pe pagina a patra a unui alt scriitor, conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr, care ne vorbește despre comorile spirituale ale comunei Muereasca unde „Cerul coboară pe Pământ și Pământul urcă în Cer, scara fiind sfânta Mănăstire Frăsinei…”.
Dacă Doamne ferește, să presupunem că s-ar putea întâmpla un cataclism și ar dispărea această localitate rurală, ne-ar fi de ajuns cartea acestui om de cultură pentru a reconstitui imaginea ei din „cioburi de amintiri”.
Nu numai pentru această carte, ci și pentru întreaga sa operă istorică și o viață dedicată culturii și cercetării de performanță, îl felicităm pe Domnul Emilian-Valentin Frâncu, dovadă că se nasc și în Vâlcea oameni…
• Nelu BARBU