Modificări legislative privind obținerea autorizației de mediu


Conform noilor precizări legislative, autorizația de mediu și autorizația integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obțin viza anuală. Asta înseamnă că toți cei care dețin autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu nu trebuie să mai solicite reautorizarea și obținerea unei noi autorizații, fiind însă necesară vizarea anuală a autorizației existente. Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, se modifică şi se completează prin Ordinul 324/2019, intrat în vigoare la data de 12 aprilie 2019, după cum urmează: Pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu cu data de emitere până la data de 31 august, titularii solicită viza anuală începând cu anul 2020. Pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu cu data de emitere după data de 1 septembrie, titularii solicită viza anuală începând cu anul 2019.
Autorizaţiilor de mediu şi autorizaţiilor integrate de mediu care au obţinut viza anuală la data emiterii prezentului ordin nu li se aplică prevederile de mai sus. Pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care nu au obţinut viza anuală se aplică prevederile art. 17 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Datele ne-au fost emise de director APM Vâlcea, fiz. Monica Georgeta Modan.