„Ministerul pentru fondurile europene nu trebuie să fie o formă fără fond”


• afirmă Laurenţiu Popa, consilier judeţean din partea PSD

Uniunea Social-Liberală a pro­movat ideea înfiinţării unui minister care să gestioneze fondurile euro­pe­ne şi întreaga problematică lega­tă de acest subiect. De aceea, re­pre­zentanţii USL apreciază intenţia actualei puteri de a da curs acestei idei. „Atragem atenţia că simpla exis­tenţă a unei astfel de structuri nu va rezolva problemele. Trebuie reamintit că România a atras doar 3% din banii puşi la dispoziţie de UE din cauza unor deficienţe siste­mice: autorităţile de management au probleme; modul în care se eva­luează proiectele ridică semne de întrebare; întreaga procedură este deficitară. De aceea, trebuie acor­dată atenţie nu doar ministerului în sine, ci atribuţiilor sale. Dacă acest nou ministru va fi subordonat doam­nei Udrea, atunci nu se va re­zolva nimic”, declară consilierul ju­de­ţean Laurenţiu Popa. În plus, so­cial-democratul mai spune că, pe lân­gă acest minister, USL propune în­fiinţarea unei comisii parlamen­tare de control şi monitorizare a pro­iectelor şi a modului în care se fo­losesc banii europeni.