Militarii ISU avertizează: Atenţie la ţurţuri!


turturi_pompieriJudeţul Vâlcea nu se mai află în această perioadă sub incidenţa nici­unei avertizări de fenomene meteo pe­riculoase, dar militarii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea se confruntă cu o nouă problemă: zăpada formată pe acoperişurile blocurilor, care, din cauza temperaturilor mai mari din ultimele 24 de ore, începe să cadă. Acumulările de zăpadă formate pe acoperişuri pot răni, în cădere, persoanele care trec prin zonă sau pot avaria autovehiculele parcate.

Pentru a evita asemenea eveni­mente nefericite, reprezentanţii iSU Vâl­cea recomandă: curăţarea, de că­tre proprietari sau Asociaţiile de Pro­pri­e­tari, a acoperişurilor clădirilor, în limita posibilităţilor, şi marcarea zo­ne­lor unde există riscul căderii de ţurţuri sau ză­pa­dă; atenţionarea cetăţenilor care do­resc să parcheze maşinile în apropi­erea blocurilor, pentru preve­ni­rea rănirii acestora sau avarierii au­to­vehiculelor, în cazul căderii de ză­pa­da sau ţurţuri de pe acoperiş; curăţarea trotuarelor şi străzilor din apropierea blocurilor, astfel încât trecătorii să nu fie nevoiţi să mear­gă pe lângă imobile şi astfel să fie surprinşi de eventualele căderi ale blo­cu­rilor de zăpadă dislo­cate de pe aco­pe­rişuri. Reamintim ce­tăţenilor faptul că, de îngrijirea şi cură­ţa­rea clădirilor şi faţadelor acestora, se ocupă proprie­tarii sau asociaţiile de lo­catari, pom­pierii acţionând numai dacă arhitectura imobilelor nu permite înde­păr­tarea zăpezii şi ţurţurilor de către cetăţeni.