Miercuri dimineață, „Vălimăreanu”, din nou, subiect încins la CJ!


• drumarul şef începe să deconteze disponibilizările

În ultima zi de mai, legislativul judeţului ia în discuţie o nouă rectificare bugetară, una aproape exclusiv centrată pe acoperirea găurii create de procesele pierdute pe bandă rulantă de Regia de Drumuri cu foştii angajaţi. Vă reamintim că Regia a fost obligată, recent, de Curtea de Apel Piteşti să reîncadreze pe vechile funcţii 32 de angajaţi din totalul de 90 disponi­bilizaţi în urmă cu doi ani. Chiar Nicolae Vălimă­reanu anunţa la precedenta şedinţă că vor mai urma, probabil, încă 30 de decizii favorabile!
Astfel, în baza documentaţiei oficiale a Consiliului, pe masa aleşilor va sta propunerea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Vâlcea pentru anul 2017 şi estimarea principalilor indicatori economico-financiari pentru anii 2018 şi 2019: „Propunerile formulate pentru rectificarea bugetului RAJDP Vâlcea sunt în corelare cu programul de restructurare aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 70 din 31 martie 2015, dar şi cu structura de personal şi portofoliul de lucrări al regiei pentru anul 2017. Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli propusă de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea nu presupune modificarea veniturilor totale şi a cheltuielilor totale, care rămân la acelaşi nivel faţă de bugetul aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 71 din 27 aprilie 2017, astfel încât rezultatul financiar al exerciţiului anului 2017 rămâne acelaşi, respectiv un profit brut în sumă de 800.000 de lei. Situaţia creată, care a condus la această rectificare a bugetului la Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea este reprezentată de reintegrarea în muncă a unor salariaţi disponibilizaţi în anul 2015, ca urmare a situaţiei financiare precare înregistrată la acea dată de regie şi care, ulterior, au obţinut hotărâri judecătoreşti date de Curtea de Apel Piteşti. Astfel, în lunile martie şi aprilie 2017, 31 de foşti angajaţi ai regiei au obţinut astfel de hotărâri judecătoreşti, iar 14 au fost reangajaţi, iar alţi 17 salariaţi au renunţat la acest drept câştigat în instanţa de judecată, urmând a beneficia de despăgubirile legale. Suma necesară pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti pentru cei 31 de angajaţi este de un milion de lei, în condiţiile în care în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 71 din 27 aprilie 2017, suma iniţială prevăzută a fost de 385.000 de lei. În acest context, se propune majorarea cheltuielilor cu personalul cu suma de 650.000 de lei, respectiv alte cheltuieli cu personalul sau cheltuielile cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal. Pentru majorarea cu suma de 650.000 de lei, Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea propune diminuarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii cu aceeaşi sumă. În detalierea cheltuielilor cu bunuri şi servicii se propune de către regie reducerea cheltuielilor cu alte servicii executate de terţi, respectiv cu transportul de bunuri şi persoane, cu suma de 250.000 de lei şi a altor cheltuieli, cu suma de 400.000 de lei. În acest sens, regia va realiza cu prioritate lucrări cu o pondere mai mare a manoperei în preţul de cost şi va renunţa la o serie de contracte şi comenzi cu terţii, pentru lucrări de mai mică amploare, respectiv, lucrări de şanţuri şi acostamente sau pentru transport de materiale. Cheltuielile cu salariile nu au fost modificate, urmând ca, în perioada următoare, Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea să identifice soluţii pentru majorarea fondului de salarii şi a celorlalte drepturi salariale, având în vedere salariaţii reintegraţi conform hotărârilor judecătoreşti menţionate”.