Miercuri, Alin Pavelescu se întoarce la mâna liberalilor


• conducerea CJ încearcă, din nou, să treacă de vot un spaţiu pentru CJCPCT
Legislativul judeţului Vâlcea se întruneşte miercuri, 20 iunie, pentru şedinţa odinară a acestei luni având următoarea ordine de zi:
• Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 30 mai 2018;
• Informare privind activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, de la ultima şedinţă ordinară şi până în prezent;
• Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, a unor spaţii care aparţin domeniului public al judetului Vâlcea, situate în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Maior V. Popescu, nr.8, judeţul Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 18,11 m.p., situat la etajul III, respectiv biroul 68 în imobilul „Centrul Militar Judeţean” din strada Maior V.Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea, către Sindicatul Funcţionarilor Publici şi al Salariaţilor din Administraţia Publică Locală a Judeţului Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului public de turism, agrement şi servicii, înfiinţat potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 89 din 30 mai 2018;
• Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi a Bugetelor unor instituţii publice finanţate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2018;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea de finanţare nerambursabilă, asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi entităţilor publice care organizează programe şi proiecte în domeniul tineretului şi socio-educaţionale şi pot beneficia de finanţare nerambursabilă, de la bugetul propriu al Judeţului Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al judeţului Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”;
• Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pe traseele judeţene 014, 054 şi 066 operatorilor de transport declaraţi câştigători în data de 4 iunie 2018, în urma organizării licitaţiilor electronice la nivel naţional pentru efectuarea serviciilor de transport public judeţean de persoane prin curse regulate;
• Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Suteşti – Pesceana – Faurecia Budeşti”, operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.;
• Proiect de hotărâre privind eliminarea traseului 095 din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vâlcea, valabil până la data de 30 iunie 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare;
• Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Apavil S.A. Vâlcea să aprobe modificarea organigramei societăţii;
• Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Expo Nord – Oltenia” S.A. şi aprobarea Contractului de mandat al acestuia.