Maternitatea, bătaia de cap a Consiliului Județean


• cu 50% mai puțini bani față de 2010 • fondurile nu ajung pentru plata tuturor salariaților • tăierea tichetelor sau disponibilizarea oamenilor, respinse din start de Ion Câlea • soluția salvatoare: introducerea coplății

Autoritățile vâlcene s-au zbătut pentru desființarea Maternității și trans­formarea în secție a Spitalului Județean de Urgență, dar și acum, când acest lucru a fost admis de ministrul Attila, reprezentanții Con­siliului Jude­țean nu au pace. Fon­durile alocate de Ministerul Sănă­tății nu ajung pentru plata salariilor angajaților Maternității, primindu-se cu 50% mai puțini bani față de anul trecut. Deși conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea tră­gea un semnal de alarmă, suge­rându-le autorităților să sprijine spitalele dacă vor ca acestea să re­ziste, Consiliul Județean nu dispu­ne de banii nece­sari. A fost luată în calcul disponi­bili­zarea anumitor angajați ai Mater­ni­tății, pentru încadrarea în buget, dar ideea a fost respinsă din start de că­tre Consiliul Județean. O altă idee a aparținut managerului Spitalului Ju­de­țean de Urgență, Georgeta Săliște, aceasta considerând că tăierea ti­chetelor de masă ar duce la o eco­nomie de 2,7 miliarde de lei vechi. Și de această dată, ideea a fost res­pinsă de către Consiliul de Ad­mi­nistrație al spitalului. O altă soluție ar reprezenta-o intrarea în vigoare a coplății, în acest caz pacienții fiind obligați să achite, la internare, câte 200 de lei.