Mare sărbătoare tradiţională la Lungeşti


Duminică, 22 iunie, în localitatea condusă de edilul liberal Tiberiu Costea va fi o mare sărbătoare. Astfel, în Lungeşti, se va derula ediţia 36-a a „Zilei olarului”. „Această aniversare este o mare sărbă­toare pentru ceramica la nivel naţional şi internaţional. Arta ceramicii, în comuna Lungeşti, datează de foarte mulţi ani, din zilele în care înaintaşii noştri s-au hrănit cu această meserie. Sper ca în perioada 2014 – 2020, să putem accesa fonduri euro­pene şi să ducem această tradiţie mai departe”, declară primarul Costea. Din pro­gramul manifestării nu vor lipsi concer­tele de muzică populară specifică zonei, dansuri tradiţionale şi concursuri sportive. Toate meşteşugurile şi obiceiurile trans­mise din tată-n fiu sunt frumoase şi pline de farmec. Ele reprezintă creaţia acestui popor înzestrat de Dumnezeu. Specificul lor de la o zonă la alta îţi trezeşte admiraţia şi curiozitatea. Trăirea şi păstrarea meşte­şu­gurilor şi obiceiurilor reprezintă zestrea cea mai de preţ a unei aşezări, a unui popor. Un astfel de meşteşug ce s-a păs­trat de-a lungul timpului în satul Lungeşti este olăritul. Descoperirile arheologice din această aşezare au scos la iveală vase de ceramică şi resturi ale unor vase şi obiecte din primele secole ale erei noastre. Olarii din comuna noastră au fost şi sunt cunoscuţi. Astfel, în anul 1908, la primul concurs de olărit pe ţară, a participat cu rezultate foarte bune şi un meşter olar din Lungeşti, pe nume Constantin N. Badea. De asemenea, la ediţia a X-a a târgului de ceramică «Cocoşul de Hurez» au participat şi olarii din comuna Lungeşti, iar ceramiştii Ilie Budin şi Ion C. Vasile au obţinut cu acest prilej premiul special al Muzeului Judeţean Vâlcea. În prezent, Lungeştiul poate fi considerat, sub raportul numărului olarilor, al doilea după Horezu în judeţul Vâlcea”, mai spune primarul Costea.

Prima ediţie s-a derulat în 1979

Produsele ceramiştilor lor sunt destul de variate ca formă şi mărime: oale, bor­cane, străchini, cenace, taiere, cas­troa­ne, ulcioare, bobici, sărării, glastre, obiecte mult întrebuinţate în uzul gospodăresc. „Această îndeletnicire a olarilor practicată din tată-n fiu nu este lipsită de simţul artei. La fiecare vas, întâlnim calităţi artistice remarcabile, putem admira tehnica formei smalţului şi al culorilor. Cel mai frecvent motiv ornamental folosit de olari, de aceşti artişti ai ceramicii din păcate puţin cunoscuţi este linia în zig-zag, precum şi motivul valului zgâriat cu o unealtă special concepută”, a mai spus Tiberiu Costea.

O idee născută dintr-o nestăvilită dorinţă de a omagia, păstra şi stimula una din cele mai vechi îndeletniciri ale locuitorilor satului Lungeşti a luat fiinţă la 10 iunie 1979, în poiana plină cu verdeaţă din faţa Căminului cultural din Lungeşti, în faţa unui numeros public. Este vorba de prima ediţie a sărbătorii „Zilei Olarului”, sărbătoare care continuă şi astăzi cu mult fast şi cu invitaţi de marcă din judeţul Vâlcea. În decursul anilor, această manifestare locală a devenit o acţiune de suflet a comunei, desfăşurându-se fără întrerupere, an de an, fie în centrul civic al localităţii, fie în pădurea Răcoasa, la ea participând cetăţeni din comunele limitrofe, din judeţ şi chiar din alte judeţe.