Mare atenție: DECLARAȚIA UNICĂ SE DEPUNE până la 25 mai 2022, inclusiv


Agenția Națională de Administrare Fiscală reamintește contribuabililor că termenul pentru depunerea Declaraţiei Unice (DU) privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (Formular 112) este data de 25 mai 2022, inclusiv. Declarația unică se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Reprezentanții ANAF au anunțat că recomandă ca Declaraţia unică să fie depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
• prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV);
• pe site-ul https://www.e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.
De asemenea, formularul poate fi depus și în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire (data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz).
Pentru completarea şi depunerea declarației unice contribuabilii pot solicita sprijin, astfel:
• apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor: Call-center, la numărul de telefon 031.403.91.60;
• prin e-mail, accesând Formularul de contact disponibil pe portal https://www.anaf.ro/asistpublic/ şi în serviciul Spatjul Privat Virtual.
În plus, pe pagina de Facebook a ANAF și pe canalul de Youtube vor fi publicate modele de completare a DU. Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se regăsesc toate informațiile detaliate despre declarația unică (Formularul 212 pentru descărcare, baza legală, modele de completare a DU, Broşură privind DU etc.), acestea putând fi accesate la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/SPV/info_spv.htm.
Sursă foto: Arhivă
• Material realizat cu sprijinul Serviciului Comunicare, relații publice și mass media al AJFP Vâlcea