Mai puțini nou-născuți în ianuarie 2013


Natalitatea a înregistrat, la înce­put de an, o scădere semnificativă com­pa­rativ cu cea înregistrată în luna ianuarie 2012. În luna ianuarie 2013 au fost cu 12 născuți – vii mai puțin ca anul trecut, iar în ceea ce privește mortali­tatea ge­nerală scăderea a fost cu 120 mai puține decese. Scăderea mai accentua­tă a numărului de de­ce­se faţă de scă­derea numărului de năs­cuţi-vii a deter­minat ca sporul natural înregis­trat în luna ianuarie 2013 să fie pozitiv (4 per­soa­ne), comparativ cu luna cores­pun­ză­toare a anului prece­dent, când s-a înregistrat spor natural negativ (- 104 persoane).