Mai puţină birocraţie, mai multă eficienţă în activitatea instituţiilor statului


coca_laurentiu1Astăzi, senatorul Laurenţiu Florian Coca va susţine, în şedinţa Senatului, declaraţia politică cu titlul „Mai puţină birocraţie, mai multă eficienţă în activitatea instituţiilor statului”. Conţinutul acestei declaraţii politice este următorul: „Filosofia care a stat la baza Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr. 93/2-12 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară este una în acord cu cerinţele şi cu tendinţele care se poartă în aceşti ani în dezbaterile publice, în concepţia şi prac­tica insuflate de instituţiile europene şi internaţionale. Totodată, apreciez că Sistemul de Supraveghere, format din cele trei instituţii, a funcţionat bine şi până în prezent. Parlamentul a analizat şi a aprobat anual rapoartele comisiilor de supraveghere şi le-a dat aprecieri pozitive de fiecare dată. A fost o perioadă de învăţare, de specializare atât a personalului care lucrează în domeniul reglementării şi controlului cât şi a agenţilor care joacă pe aceste pieţe, de un specific aparte. Consider însă că acest obiectiv de început, de formare a pieţii, cu tot ce presupune acest proces, a fost îndeplinit şi că acum ne aflăm într-o altă etapă de la care avem şi alte aşteptări. La acestea mă voi referi  în continuare. În primul rând, piaţa din acest domeniu, cea a fondurilor de pensii private, cea a valorilor mobi­liare şi a asigurărilor nu este fiecare în parte şi nici toate la un loc atât de extinsă încât să necesite fiecare o instituţie publică separată de supraveghere, cu chel­tuielile de rigoare. În alte state se întâmplă acest lucru dar pieţele acelea au dimensiuni incomparabil mai mari decât se petrec lucrurile la noi. La vremea creării lor şi noi ne-am pus mari speranţe în dezvoltarea aces­tora. De exemplu, în dezvoltarea burselor şi a pieţii de capital în ţara noastră. La rândul lor, fondurile pri­vate de pensii cunosc o evoluţie mult prea lentă faţă de aşteptări. Dacă avem în vedere piaţa asigură­rilor, cu toate că are o continuitate mai îndelungată şi că în ultimii ani i-am creat noi deschideri – printr-o legislaţie îmbunătăţită – şi spre alte oportunităţi, amin­tesc aici doar despre asigurarea locuinţelor, totuşi primim date că nici aceasta nu stă pe roz. Am aşteptat de la cele trei pieţe să joace rolul unui factor subs­tan­ţial de dezvoltare economic şi socială, să dovedească o contribuţie mult mai consistentă la formarea capitalului autohton de investiţii în marile proiecte ale României. Acestea fiind realităţile, cred că o abordare de fond a organizării autorităţilor de supraveghere se impunea şi felicit Guvernul pentru elaborarea Ordo­nan­ţei care ne propune o schimbare cantitativă şi cali­tativă în domeniu. Spun cantitativă deoarece avem de-a face cu o simplificare administrativă, o reducere a birocraţiei, o ameliorare a supleţei sistemului de supraveghere printr-o singură autoritate în loc de trei. Gândiţi-vă că în loc de trei consilii de administraţie, de trei preşedinţi, de trei secretari generali, de trei sedii administrative rămâne doar cate unul. Se reduce numărul de şefi, de personal administrativ şi, cores­pun­­zător acesteia, se reduc cheltuielile cu adminis­trarea sistemului de supraveghere financiară. Dar este şi o schimbare calitativă pentru că este vorba de crearea unei instituţii puternice, independente, res­pon­­sabile şi capabilă de o adevărată autoritate pro­fe­sională şi administrativă. Desigur, ar mai fi o condiţie: se poate ajunge la un nivel superior doar dacă vom căuta şi vom promova în fruntea acestui organism pe cei mai buni manageri şi experţi pe care societatea noastră şi piaţa de resort i-a confirmat. Avem mari aştep­tări de la noua autoritate şi de la echipa care se va angaja să crească piaţa financiară, să contribuie mai substanţial la noile proiecte de investiţii. Nu do­resc să intru în mai multe amănunte şi nici să generez discuţii în contradictoriu, dar dacă banii care se fac pe piaţa valorilor mobiliare şi care se strâng în fondurile de pensii sunt ţinuţi în depozite la bănci si nu merg către investiţiile de modernizare a ţării şi desigur de creştere a randamentelor contribuţiilor, atunci nu vom ajunge prea departe, pentru că şi contribuabilii, fie salariaţi fie angajatori, pot să–şi ţină banii în bancă fără să mai plătească cheltuieli de administrare a fondurilor. Cum spuneam la început, ne aşteptăm ca aceste fonduri să fie şi soluţii la problemele sociale pe care le acoperă dar şi surse de investiţii în dezvoltare şi modernizare economică. Am susţinut această Ordo­nanţă cu o serie de amendamente, urmând ca din 15 aprilie autoritatea să intre în funcţiune. Iar pe 15 martie 2014 aşteptăm un raport din partea preşe­dintelui ASF care să dea satisfacţie speranţelor de îmbunătăţire a performanţe­lor pieţelor de capital, de asigurări şi ale fondurilor de pensii private. Vorbim de un organism de autorizare, reglementare şi de control foarte important, dotat din punct de vedere legislativ cu toate competenţele ne­ce­sare pentru a-şi îndeplini atribuţiile de o manieră exem­plară şi căruia îi incumbă o răspundere deose­bită”.