Locuri de muncă peste vară pentru studenți


someriAgenția Municipala pentru Ocuparea Forței de Muncă Bu­cu­rești anunță prelungirea peri­oadei de selecție pentru studen­ții și masteranzii care doresc să desfă­șoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei pe peri­oada vacanței de vară (minimum 2 luni). Condiții de participare: vârs­ta cuprinsă între 18 – 35 ani;studenți si masteranzi la o facultate de stat sau particulară, acreditată con­form legii, la cursuri de zi, colegiu tehnic, colegiu;cunoștințe bune și foarte bune de limba germană (cel puțin 3 ani de studiu); Docu­men­te necesare:copie act de iden­titate (cu o valabilitate de minim 6 luni); opțional, copie pașaport (cu o va­la­bilitate de minim 6 luni); fişă de solicitare – Bewer­bung 2015 – com­pletată în 2 exem­plare la cal­culator şi sem­nată (formularul tipizat pe site-ul AMOFM Bucu­rești); adeverință de la facultate în care să se specifice anul de studii şi ce tip de cursuri urmează (tipi­zat facul­tate); adeverință de la fa­cultate – Immatrikula­tions­beschei­nigung (formularul tipizat pe site-ul AMOFM București); dovada acreditării, în cazul unei facultăţi particulare; copie de pe foaia matricola (cu excepția studen­ților din anul I de studiu); reco­mandare de la unul din profesorii de la facultate; 3 poze tip pașa­port; copie carnet de conducere (dacă este cazul). Informații su­plimen­tare cu privire la docu­men­tele necesare, formularele care tre­buie completate și con­dițiile de par­ticipare pot fi găsite pe site: AMOFM BUCURESTI – http://www.bucuresti.anofm.ro/, ru­brica Actualizări in site. Pentru alte detalii: la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea For­ței de Muncă Vâlcea, etaj III, camera 4, telefon 0350.419.715. Depu­nerea dosarelor și susți­ne­rea testului de limba germană va avea loc în perioada 12.01.2015 – 06.02.2015, în intervalul luni – joi, orele 09.00–15.30, și vineri orele 09.00–13.00 la sediul Agen­ției Municipale pentru ocu­parea Forței de Muncă Bucu­rești, strada Spătaru Preda, nr. 12, corp clădire A, parter, sector 5, telefon 0758.236.632.