Legi noi, în folosul cetățenilor și al IMM-urilor


Senatorul Claudia Banu ne-a comunicat că a votat două legi care vin în sprijinul cetățenilor și al IMM-urilor.
„Este vorba despre propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, o propunere liberală care prevede compensarea sumelor ce trebuie recuperate de cetățeni de la stat, în baza unei hotărâri judecătorești, cu obligațiile față de bugetul statului. În plus, proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.180/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia – IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST”, a declarat reprezentanta liberală a județului nostru în Parlamentul României.
„În cadrul elaborării prezentului proiect, Guvernul României a ţinut cont de prevederile Comunicării Comisiei din 28.10.2022 (C(2022) 7945 final) – prin care au fost aduse modificări Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, în condiţiile majorării plafoanelor maxime de ajutor de stat de până la 2.000.000 euro/întreprindere, respectiv la 250.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii, şi de 300.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii”, a mai declarat Claudia Banu.