LA MULȚI ANI, Tezaur Uman Viu al Vâlcii!


Olarul Sorin Giubega, primul vâlcean care a primit distincția Ministerului Culturii, împlinește, joi, 62 ani
Proiectul TEZAURE UMANE VII a pornit ca o inițiativă UNESCO pentru salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial. Acesta vizează, pe de o parte, creșterea gradului de recunoaștere și vizibilitate a păstrătorilor și transmițătorilor elementelor de patrimoniu cultural imaterial în cadrul comunităților din care fac parte, al specialiștilor și al publicului larg. Pe de altă parte, își dorește identificarea acelor persoane care, făcând dovada caracterului excepțional al performării, sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, contribuind, astfel, la asigurarea viabilității acestuia.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, precum şi cu cele ale Regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU, aprobat prin OMC nr. 2893/14.04.2021, Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, organism de specialitate al Ministerului Culturii, a hotărât acordarea titlului onorific de TEZAUR UMAN VIU vâlceanului Sorin Giubega, din Horezu.
Programul Tezaure Umane Vii, implementat de Ministerul Culturii, prin Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, urmărește salvgardarea, păstrarea şi transmiterea patrimoniului cultural imaterial. Programul vizează identificarea și recunoaşterea la nivel național a celor care sunt creatori și păstrători ai valorilor tradiționale și care fac, prin talentul și efortul lor, dovada caracterului excepțional al performării, fiind capabili să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, contribuind, astfel, la asigurarea viabilității acestuia în cadrul comunităților.

Cine este Sorin Giubega?

Sorin Giubega s-a născut la 3 februarie 1960, în satul Olari, Horezu, în satul cu nume predestinat – Olari, face parte din comunitatea de meșteri ceramiști ai Horezului, care, de-a lungul celor peste 45 de ani de practicare a meșteșugului, s-a consacrat ca fiind unul dintre cei mai valoroși olari ai locului dar și din țara noastră. Cu o activitate bogată, derulată de aproape o jumătate de veac, Sorin respectă cu strictețe etapele laborioase de realizare a ceramicii tradiționale de Horezu, moștenite din generație în generație – alegerea și extragerea pământului, dospirea, frământarea, curățirea, tăierea, udarea, malaxarea, modelarea, decorarea, arderea, smălțuirea, dovedind cu prisosință o cunoaștere în detaliu a fiecăreia, o manualitate și o tehnică desăvârșite în modelajul la roată, creativitate și suplețe în realizarea decorului, îmbinare inspirată a simbolurilor tradiționale – cocoșul, bobocul de floare, spicul de grâu, coada de păun, spirala, pomul vieții, steaua, șarpele, peștele etc., rezultatul meșteșugului său fiind obiecte ceramice de un înalt rafinament. Astfel, fie că vorbim de tăiere, căni, cești, ulcioare, ciorbalâce, vaze de flori ș.a, caracteristica dominantă a creațiilor lui Sorin Giubega este dată de îmbinarea armonioasă a utilului cu frumosul, a esteticului cu funcționalul.
Elementele tradiționale, vechile forme și motive s-au menținut de-a lungul timpului, în toată munca și opera sa dovedind cunoștințe, practici și tehnici specifice producerii acestui tip special de ceramică, ceramica de Horezu.
Astăzi, olarul lucrează toate tipurile de vase produse în centrul de olărit Horezu: tăiere de diferite dimensiuni, ciorbalâce, ulcioare, castroane, străchini, căni și cești de mărimi diferite, sfeșnice, vase de flori etc., respectând ornamentica specifică zonei și arderea tradițională în cuptorul tronconic de suprafață cu două guri.