Jumătate de secol de Politică Agricolă Comună


• Comisia Europeană sărbătoreşte cea de-a cincizecea aniversare a politicii agricole comune • CE a lansat campania de comunicare CAP@50 pentru a marca o piatră de temelie a integrării europene, care a oferit cetățenilor europeni o jumătate de secol de securitate alimentară și un mediu rural activ

Enterprise Europe Network, din cadrul CCI Vâlcea, anunţă că aniver­sarea este marcată printr-o campanie de comunicare, care se va desfășura pe durata întregului an, include un site web interactiv, o expoziție itinerantă, mate­riale audiovizuale și tipărite, precum și o serie de evenimente ce vor avea loc atât la Bruxelles cât și în statele membre.

„2012 reprezintă un an important, nu numai pentru a ne reaminti ultimii 50 de ani ai istoriei noastre, ci mai ales pentru a privi în perspectivă către o nouă reformă a politicii agricole comune. În 1962, preocuparea principală a europe­nilor era să aibă suficientă mâncare pe masă. Astăzi, securitatea alimentară ră­mâne importantă, dar preocupă și alte probleme, cum ar fi schimbările climatice și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale”, ne-a declarat Lidia Giosan.

Campania CAP@50 a fost lansată pe 23 ianuarie 2012 sub sloganul „Un Par­teneriat între Europa și Agricultori”, în cadrul unui eveniment interinstituțional desfășurat la Bruxelles, care a reunit peste 150 de invitați, actori implicați în istoria PAC și în actuala reformă a aces­teia, atât din cadrul instituțiilor UE, cât și foști comisari pentru agricultură și părți interesate.

Sub acelaşi generic se va organiza o serie de manifestări atât la nivel națio­nal, cât și la nivelul UE, pe tot parcursul anului 2012, iar o expoziție itinerantă va călători prin Europa începând din primă­vară. Expoziția va fi prezentată în mai multe instituții ale UE în statele membre.

Pe site-ul web dedicat sărbătoririi celor 50 de ani de PAC va fi prezentat un film care ilustrează influența agriculturii asupra vieții noastre cotidiene, precum și o înregistrare video a declarației comisarului care prezintă campania.