Joia Culturală TEMCO: Scriitorul Ioan Barbu – sărbătorit la Cluj-Napoca


Se reiau manifestările din seria Joia Culturală TEMCO, realizate cu sprijinul jurnalelor „Curierul de Vâlcea” şi „Făclia de Cluj” – sub patronajul prof. univ. dr. ing. Pompiliu Manea. În toamna 2013, Joia Culturală TEMCO debutează în ziua de 5 septembrie, de la ora 13.30, la Palatul TEMCO din Cluj-Napoca, strada Republicii nr. 65-67.

Ediţia de joi a acestei prestigioase manifestări din capitala transilvană va fi In Memoriam scriitorul şi jurnalistul Constantin Mustaţă, prietenul şi colaboratorul ziarului nostru, dispărut prematur şi nedrept în urmă cu câteva luni.

Programul manifestării culturale cuprinde Medalionul aniversar Ioan Barbu – 75 de ani de viaţă şi 55 de ani de când se află în slujba cuvântului scris. Cu acest prilej, în prezenţa scriitorului, va fi lansat recentul său volum „Constelaţia dalmată” (Editura „Antim Ivireanul”), ediţie dedicată dublului eveniment din viaţa lui Ioan Barbu. Poetul, romancierul, dramaturgul şi criticul literar bucureştean Emil Lungeanu consemnează despre carte şi scriitor următoarele: „Ediţia omagială de faţă nu se doreşte nici pe departe a-i servi de oglindă vreunui Narcis. Aceste pagini încearcă doar să facă in parvo bilanţul provizoriu al unui scriitor, jurnalist şi editor ce trece acum frontiera celui de-al patrulea sfert de veac al existenţei. Iată un binevenit prilej de a-şi aduce aminte de sine pentru un nobil confrate ce n-a pregetat niciodată să-şi pună ta­lentul şi bătăile inimii în slujba propăşirii culturii şi limbii neamului românesc, un nume al condeiului, a cărui operă îl poate prezenta chiar singură”.

Cu această ocazie, va avea loc şi lansarea cărţii lui Ioan Cosmuţă: „Cu truck-ul prin America” (Editura „Antim Ivireanul”). Inginerul român Ioan Cos­muţă trăieşte de mai mulţi ani în Canada. El este şi autorul altor cărţi de valoare, între care: „Canada între vis şi realitate”, „România mea”, „Canada mea” şi „Un român expert canadian în… Africa”. Cea mai mare parte dintre acestea au apărut sub egida Editurii „Antim Ivireanul”, însă toate au fost lansate la Joia Culturală TEMCO. Aşadar, sărbătoarea din această săptămână, din Cluj-Napoca, va omagia atât Editura „Antim Ivireanul”, cât şi Joia Culturală TEMCO.

Volumul „Cu truck-ul prin America” este ultima lucrare îngrijită de regretatul Constantin Mustaţă, fiind „un imn dedicat dragostei de viaţă, acelei forţe a oame­nilor aleşi de a învinge şi a umili atotpu­ternicia Morţii asupra Vieţii… Nu este lipsit de semnificaţie faptul că destinul ei (al cărţii – n.r.) este legat de uriaşa dra­goste de viaţă a îngrijitorului acestei ediţii, împătimitul de Adevăr, Frumuseţe şi Dreptate, scriitorul Constantin Musta­ţă”, după cum notează istoricul clujean Vasile Lechinţan.

În cadrul aceste ediţii a Joiei Culturale TEMCO, prezentările vor fi semnate de prof. univ. dr. Mircea Popa, prof. univ. dr. Corneliu Nicolescu, conf. univ. dr. Viorel Hodiş, cercetător dr. Vasile Lechinţan, romancierul, dramatur­gul şi eseistul Constantin Zărnescu. Ca întotdeauna, Joia Culturală TEMCO va fi onorată de prezenţa unor îndrăgostiţi de literatură, clujeni, academicieni, profesori universitari, oameni de ştiinţă, scriitori, studenţi, alţi oameni de cultură.

Aducem mulţumiri, cu acest prilej, colegilor noştri de la ziarul „Făclia de Cluj”, cu deosebire distinsei noastre colaboratoare şi prietene Michaela Bocu, redactor şef adjunct, care a consemnat pe larg despre acest eveniment în ediţia ziarului din 2 septembrie 2013.