Irigaţiile – încă un succes al administraţiei din Prundeni


La începutul acestei luni, au fost publicate pe site-ul Ministerului Agri­cul­turii şi Dezvoltării Rurale, pro­iec­tele eligibile pe măsura 125 a – PND – investiţii în modernizarea şi reteh­no­logizarea sistemelor de irigaţii.

Din judeţul Vâlcea, numai două proiecte au fost depuse spre finan­ţare, adică, Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) Călina şi OUAI Valea Oltului 1 – Prundeni. La se­siunea din acest an, vor fi alocate peste 60 de milioane euro pentru cele 87 de proiecte eligibile, defalcate. Din declaraţia ministrului agriculturii Da­niel Constantin, reiese că toate pro­iec­tele declarate eligibile vor fi finan­ţate cu sume provenite de la alte mă­suri. Atât în acest an, cât şi în anii ur­mători, vor fi alocate sume importante pentru reabilitarea sistemelor de irigaţii.

Din discuţiile cu primarul comunei Prundeni, Ion Horăscu, în perioada ime­diată, la Ateneul Sătesc de la Ză­videni, vor fi convocaţi primarii şi cele­lalte OUAI-uri din judeţ, care împreu­nă cu reprezentanţii ANIF şi firme de consultanţă, să se grăbească şi să întocmească documentaţiile pentru finanţare.

Prin cele două proiecte, din Prun­deni, se vor realiza sisteme moderne de irigaţii, care vor uda peste 1.500 de hectare, la OUAI  Valea Oltului 1, res­pectiv 900 de hectare, la OUAI Călina-Drăgăşani.

Aşa cum ne-a obişnuit, primarul Ion Horăscu, nu se dezminte, şi aduce în continuare bani pentru lo­cali­ta­tea Prundeni.