Investiţiile în exploataţiile forestiere au nevoie de autorizaţie de mediu


Un comunicat oficial de presă anunţă că beneficiarii fondurilor europene acordate pentru investiţii în exploataţiile forestiere prin Programul Național de Dezvoltare Rurală de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), trebuie să obţină autorizaţia de mediu pentru proiectele contractate.

Astfel, în urma publicării Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.1298/ 2011 pentru modificarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, proiectele care prevăd desfăşurarea de activităţi de exploatare forestieră vor avea nevoie de autorizaţie. Înainte de intrarea în vigoare a acestui Ordin, toţi titularii care s-au prezentat la Agenţiile de Protecţie a Mediului au primit un document prin care erau informaţi că autorizaţia de mediu nu este necesară. În acest moment, pentru aceeaşi activitate, cei care se prezintă după apariţia Ordinului nr. 1298/ 2011 primesc un document în care se precizează necesitatea emiterii unei autorizaţii de mediu.

„În urma discuţiilor purtate între APDRP şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) a fost stabilit faptul că ambele documente sunt valabile. Însă, în conformitate cu Instrucţiunile de plată, precum şi cu Procedura de autorizare plăţi aprobată, beneficiarul de fonduri europene nerambursabile trebuie să depună la ultima cerere de plată, pe lângă alte documente, şi pe cele eliberate de autorităţile de mediu.

În concluzie, ultima tranşă de plată va fi efectuată de către APDRP numai după obţinerea de către beneficiar a autorizaţiei de mediu şi depunerea acesteia la dosarul cererii de plată” se mai aminteşte în comunicat.