Învăţământul tehnic, şansa unei meserii de viitor


adrian-boureciGrupul Şcolar „Căpitan Nicolae Pleşoianu” din Râmnic a fost gazda, zilele trecute, a celei de-a patra ediţii a simpozionului naţional dedicat învă­ţă­mântului tehnic. La eveniment au participat direc­to­rul unităţii educaţionale, Adrian Boureci (foto), conf. univ. dr. Remus Grigorescu – reprezentantul Universităţii „Constantin Brâncoveanu”, prof. Tiberiu Mangalie – Uni­versitatea din Piteşti, Camelia Papuzu, director Casa Corpului Didactic, oameni de cultură şi alte ca­dre didactice. În cadrul acestui simpozion, s-a discutat despre îmbunătăţirea condiţiilor din şcolile cu profil tehnic. În discursul său, prof. Mangalie a ţinut să precizeze că foarte mulţi elevi ai Şcolii „Că­pi­tan Nicolae Pleşoianu” îşi îndreaptă paşii către Fa­cultatea de Mecanică din cadrul Universităţii din Pi­teşti, pregătindu-se pentru a deveni specialişti în domeniul tehnic. În opinia participanţilor la simpo­zi­on, învăţământul profesional tehnic are o bună pers­pec­tivă, oferind tinerilor şansa de a învăţa o meserie.