Întrebare adresată ministrului Mariana Câmpeanu


radulescu_costi2• ce măsuri imediate are în vedere Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, privitor la situaţia explozivă în care s-a ajuns în domeniul atât de delicat al persoanelor cu handicap şi al persoanelor invalide?
 

Doamnă Ministru,

Este pentru a doua oară, în ultimele două luni, când mă văd nevoit să vă adresez o Întrebare legată de soarta persoanelor cu handicap din România.

La prima Întrebare, care viza stagnarea indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav din naştere la 202 lei, din anul 2007, în mod nejustificat, atât timp cât Legea nr. 448/2006 prevede în art. 58 alin. (13) că, (citez) „Cuantumul drepturilor se actualizează anual cu indicele preţurilor de con­sum, prin hotărâre a Guvernului”, (încheiat citatul), răspunsul dumneavoastră nu m-a satisfăcut. Nu am bănuit însă, în acel moment, că finalul Întrebării pe care v-am adresat-o ar putea exploda într-un timp atât de scurt în societatea românească, dându-mi dreptate în ceea ce priveşte accentuarea rapidă a nemulţumirii şi neîncrederii persoanelor cu handicap şi a susţinătorilor legali ai acestora, iar pe cale de consecinţă a întregii populaţii a ţării, în puterea statului român şi a instituţiilor sale de resort de a rezolva astfel de probleme.

Nu se poate ca dumneavoastră să nu fi fost informată de tot ce se întâmplă la nivelul judeţelor din punct de vedere al modului în care sunt tratate persoanele cu handicap sau invalide ori persoanele care asigură întreţinerea acestora (soţi, părinţi, copii, asistenţi maternali etc.) de către salariaţi ai instituţiilor statului. Şi nu se poate ca dumneavoastră, o doamnă sensibilă la necazurile oamenilor, să nu fi fost neplăcut impresionată şi indignată, cum am fost şi eu de altfel, când am văzut în campania mass-media, umilinţele la care sunt supuse zilnic, de către unii salariaţi ai statului, atât persoanele cu probleme grave de sănătate cât şi persoanele care le însoţesc.

Vă întreb, doamnă Ministru, dacă aţi dispus luarea urgentă a unor măsuri concrete, care să rezolve cât mai repede cu putinţă, într-un mod clar, fără echivoc, situaţia confuză care s-a creat la nivelul a tot felul de autorităţi, comisii, membri ai comisiilor, specialişti sau aşa-zis specialişti în ce priveşte problemele cu care se confruntă persoanele cu handicap şi respectiv persoanele invalide?

Vă mai întreb, doamnă Ministru, care sunt măsurile luate şi care sunt măsurile pe care v-aţi gândit să le luaţi în continuare, în scopul rezolvării durabile a problemelor cu care se confruntă persoanele cu handicap sau invalide?

Vă asigur, doamnă Ministru, în calitatea pe care o am, de membru în Comisia de sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, de întreaga mea disponibilitate şi susţinere în cazul în care veţi întâmpina greutăţi în promovarea şi aplicarea măsurilor pe care doriţi să le luaţi, în mod legal şi corect, în beneficiul persoanelor cu probleme grave de sănătate.

Solicit răspunsul dumneavoastră în scris.

Cu toată consideraţia,

Constantin Rădulescu,

deputat PSD