Întâlniri de lucru privind depunerea on-line a Declaraţiei 112


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte că, începând cu obligaţiile declarative aferente lunii iulie cu termen de declarare 25 august a.c., formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impo­zi­tu­lui pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” va fi de­pus numai electronic de către con­tribuabilii persoane fizice şi juridice care au ca calitatea de angajator.

În acest context, în cadrul cam­paniei de informare a opiniei pu­blice, DGFP Vâlcea organizează în 4, 11, 18 şi 24 august a.c., la sediul instituţiei din Râmnicu-Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17, începând cu ora 9, întâlniri de lucru pentru clarificarea unor aspecte privind întocmirea şi depunerea on-line a Declaraţiei 112, obţinerea certifica­tului digital calificat, verificarea vali­dităţii declaraţiei, alte declaraţii fis­cale care pot fi depuse electronic.

Sunt invitaţi să participe repre­zentanţi ai angajatorilor vâlceni.