Înregistrarea în SPV DEVINE OBLIGATORIE pentru contribuabilii care desfăşoară activităţi economice într-o formă autorizată


Reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală au anunțat că înregistrarea în Spațiul Privat Virtual devine obligatorie, începând cu data de 1 martie 2022, pentru transmiterea cererilor, înscrisurilor sau a oricăror altor documente către organele fiscale, de către contribuabilii care desfăşoară activităţi economice într-o formă de activitate autorizată. Această obligativitate revine persoanelor juridice, asocierilor și altor entități fără personalitate juridică, persoanelor fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent ca persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale.
„În situația în care contribuabilii/ plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/ plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță”, a informat ANAF.

Ce trebuie să mai știe contribuabilii?

Fiscul recomandă contribuabililor să întreprindă demersurile necesare pentru înregistrarea în Spațiul Privat Virtual până la data de 1 martie 2022 pentru a evita eventualele efecte negative care pot apărea în situația în care un document trebuie depus într-un anumit termen, iar acest lucru se realizează fizic și nu prin intermediul Spațiului Privat Virtual. În acest sens, exemple ar putea fi: pierderea dreptului de a beneficia de o facilitate fiscală, aplicarea unor amenzi etc.
ANAF reamintește faptul că Spațiul Privat Virtual este un serviciu gratuit, disponibil 24h/24h, 7 zile/7 zile, prin intermediul căruia contribuabilii depun declarații, cereri, solicită documente, verifică situația fiscală proprie etc. Prin transmiterea documentelor prin mediul electronic sunt economisite atât resursele contribuabililor, cât și cele ale administrației fiscale.
Persoanele fizice sau juridice, care dețin certificate digitale calificate, pot solicita înregistrarea ca utilizatori SPV pe baza acestora. Persoanele fizice care nu dețin un astfel de certificat pot solicita înregistrarea pe bază de nume de utilizator și parolă.
• Material realizat cu sprijinul Serviciului comunicare, relații publice și mass media al ANAF