Îngrijirile medicale la domiciliu… CINE, CUM, CE, CÂT?


Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea are încheiate cu cinci furnizori acreditați contracte de furnizare de servicii medicale de îngrijiri la domiciliu.
„Îngrijirea acasă, într-un mediu cunoscut, aproape de familie, rude și prieteni contribuie la sporirea gradului de confort al pacienților. Scopul serviciilor de îngrijiri la domiciliu este acela de a asigura asistență medicală profesională la domiciliul pacientului, conform unui plan de îngrijire, adaptat fiecarui pacient în parte și, după caz, oferirea de informații și asistență familiei, pentru a asigura cele mai bune îngrijiri, în cele mai bune conditii. Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu pot constitui o alternativă mult mai ieftină pentru sistemul de sănătate și, în același timp, o șansă în plus oferită pacienților pentru creșterea calității vieții acestora. Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu urmăresc ca bolnavii care prezintă un anumit nivel de dependență față de altă persoană în ceea ce privește sprijinul pentru îngrijirea de bază (igienă, și/sau alimentație și/sau mobilizare) și o capacitate limitată de a se deplasa să beneficieze de anumite tratamente de durată la domiciliu”, ne-a declarat directorul general al CAS Vâlcea, ec. Alin Voiculeț.

Cine are dreptul la îngrijiri medicale la domiciliu?

Persoanele asigurate care suferă de afecţiuni acute sau cronice şi au o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate medicală pentru a primi îngrijiri au dreptul la îngrijiri medicale la domiciliu.

Cum poți beneficia de îngrijiri la domiciliu?

Persoanele care doresc să beneficieze de îngrijiri medicale la domiciliu vor prezenta la Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu în vederea confirmării numărului de zile de îngrijiri medicale la care au dreptul. În cazul persoanelor care nu se pot deplasa, prezentarea recomandării medicale la CAS Vâlcea se poate face, în numele asiguratului, de către unul dintre membrii familie de grad I și II, soț/soție sau o persoană împuternicită legal în acest sens.

Cine poate recomanda serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu?

Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de specialitate din ambulatoriu, de medicii de familie și de către medicii de specialitate din spital la externarea asiguraților, medici aflați în relație contractuală cu oricare din casele de asigurări de sănătate din România, funcție de statusul de performanță ECOG al bolnavului.

Cine furnizează serviciile?

Furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu sunt firmele private, autorizate de Ministerul Sănătăţii şi Direcţia de Sănătate Publică, acreditate conform dispozițiilor legale în vigoare. Toate societăţile care oferă îngrijire medicală la domiciliu trebuie să aibă medici de specialitate, asistenţi şi kinetoterapeuţi. La nivelul județului Vâlcea, în contract cu instituția noastră, sunt cinci furnizori:

Cât costă îngrijirile la domiciliu?

Costurile pentru îngrijirile medicale la domiciliu confirmate sunt acoperite de CAS Vâlcea. Asigurații beneficiari nu vor plăti pentru materialele sanitare şi pentru efectuarea manevrelor medicale (montare perfuzoare, îngrijire escare, îngrijirea tubului de dren etc.). Furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu NU asigură medicaţia necesară pacienţilor!

Cât timp poți beneficia?

Orice asigurat are dreptul la maxim 90 zile de îngrijiri medicale la domiciliu/în ultimele 11 luni, în mai multe etape (episode de îngrijire). Îngrijirile medicale la domiciliu sunt reglementate de Legea nr. 95/2006 privind reforma în sănătate, Hotărârea de Guvern nr. 696/2021 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru, cu modificările și completările ulterioare.

Ce conține pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu?

Pentru a cunoaște în ce măsură puteti apela la acest tip de servicii, iată, mai jos, ce conține pachetul de bază: măsurarea parametrilor fiziologici, administrarea medicamentelor, sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare şi administrarea medicamentelor intravezical pe sondă vezicală, administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă, alimentarea artificială pe gastrostomă/ sondă gastrică, educarea asiguratului/ aparţinătorilor, alimentarea pasivă, pentru bolnavii cu tulburări de deglutiţie inclusiv instruirea asiguratului/ aparţinătorului, manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor inferioare/ escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase, utilizarea colacilor cauciuc şi a rulourilor, îngrijiri escare, plăgi simple şi/sau suprainfectate, manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: posturi de drenaj bronşic, tapotaj, fizioterapie respiratorie, îngrijirea stomelor, îngrijirea fistulelor, îngrijirea tubului de dren şi instruirea asiguratului, îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului, aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, ventilaţie noninvazivă, alimentaţie parenterală – alimentaţie artificială pe cateter venos central sau periferic, kinetoterapie individuală.