Începe Postul Mare


De azi şi până pe 4 mai, cre­dincioşii ortodocşi vor fi în perioada Postului Mare. Postul Paştelui amin­teşte de postul de 40 de zile ţinut de Mântuitor înainte de începerea acti­vităţii sale mesianice.

Potrivit calendarului şi tradiţiei ortodoxe, acesta este cel mai lung şi cel mai greu dintre cele patru posturi de durată ale Bisericii Ortodoxe (Postul Învierii Domnului, Postul Naş­terii Domnului, Postului Sfinţilor Apos­toli Petru şi Pavel şi Postul Adormirii Maicii Domnului). A fost orânduit de Biserică pentru pregătirea celor care odinioară urmau să primească bote­zul la Paşte şi ca un mijloc de pregă­tire sufletească a credincioşilor pentru întâmpinarea cu vrednicie a come­morării anuale a Patimilor şi a Învierii Domnului. Totodată, ne aduce aminte de postul de 40 de zile ţinut de Mân­tuitor înainte de începerea activităţii sale mesianice, de unde i s-a dat şi denu­mirea de Patruzecime. În pri­mele trei secole, durata şi felul postirii nu erau uniforme peste tot. Începând de la sfârşitul secolului al III-lea, Pos­tul cel Mare a fost împărţit în două, cu denumiri diferite: Postul Patru­zecimii (postul prepascal), care ţinea până la Duminica Floriilor, având o durată variabilă, şi Postul Paştilor (postul pas­cal), care ţinea o săptămână, adică din Duminica Floriilor până în cea a Învierii, fiind şi cel mai aspru. Uniformizarea datei Paştelui a fost hotărâtă la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, din anul 325. Biserica de Răsărit (Constantinopol) a adoptat definitiv vechea practică a postului de şapte săptămâni. Mântuitorul a reco­mandat postul ca pe un mijloc de luptă împotriva ispitelor, stăruind că nu trebuie practicat numai cu forme extreme, după obiceiul iudeilor, ci cu bunăvoie şi cu conştiinţa că, postind, săvârşeşti o faptă plăcută lui Dum­nezeu. Respectarea postului este o datorie a oricărui bun credincios. Dezlegările la anumite alimente din timpul postului sunt date credincio­şilor de către preotul duhovnic, singu­rul în măsură să aprecieze condiţiile în care poate posti cel venit la măr­turisire. Ziua de Paşte va fi celebrată în acest an de către ortodocşi pe data de 5 mai. Pe parcursul Postului Paştelui sunt doar două dezlegări la peşte – de Buna Vestire (25 martie) şi de Florii (28 aprilie).