Încă o șansă pentru primari: 28 aprilie – noul termen pentru strategiile de dezvoltare locală


Potrivit unui comunicat oficial de presă, termenul de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) s-a prelungit până în data de 28 aprilie 2016, ora 16:00. Mutarea vine după ce reprezentanții GAL-urilor au solicitat prelungirea perioadei de depunere având în vedere gradul de complexitate al noilor strategii de dezvoltare locală. Strategiile de Dezvoltare Locală sunt întocmite de Grupurile de Acțiune Locală (GAL) potențiale/existente, parteneriate privat-publice, în baza analizei nevoilor și priorităților specifice teritoriului acoperit de parteneriat. Ghidul solicitantului pentru Participarea la Selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală este publicat pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale www.madr.ro și www.afir.info.