Încă 200 de locuri de muncă pentru vâlceni!


Potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici pri­vind locurile de muncă vacante, în evi­denţele Agenţiei Naţionale pentru Ocu­parea Forţei de Muncă (ANOFM) sunt înregistrate 9.683 locuri de mun­că, în perioada 9-15 mai 2013. Si­tua­ţia locurilor de muncă vacante, în fiecare judeţ: Cluj – 1.079, muni­c­i­piul Bucureşti – 974, Constanţa – 797, Dolj – 567, Iaşi – 478, Hunedoara – 392, Satu Mare – 361, Neamţ – 355, Că­lă­raşi – 297, Brăila – 276, Sibiu – 272, Harghita – 270, Arad – 263, Vaslui – 236, Prahova – 224, Timiş – 210, Vâl­cea – 200, Mureş – 200, Teleorman – 188, Olt – 185, Argeş – 175, Bihor – 164, Braşov – 136, Bistriţa –Năsăud – 135, Covasna – 123, Dâmboviţa – 123, Bu­zău – 122, Giurgiu – 111, Alba – 106, Gorj – 103, Tulcea – 91, Ilfov – 78, Bo­to­­şani – 78, Maramureş – 69, Caraş-Se­verin – 57, Galaţi – 52, Ialomiţa – 49, Sălaj – 48, Suceava – 14, Vrancea-13, Bacău – 7, Mehedinţi – 5 locuri de mun­că. Persoanele interesate să ocu­pe un loc de muncă se pot adresa agen­ţiilor teritoriale pentru ocuparea for­ţei de muncă de domiciliu sau de re­şedinţă sau pot accesa adresa de int­ernet http://lmv.anofm.ro/index_lmv.php, unde pot vizualiza locurile de muncă vacante oferite în fiecare judeţ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le pot solicita informaţii suplimentare.