„În loc să se gândească cum să vândă mai repede companiile energetice profitabile, Guvernul ar trebui să caute soluţii pentru cele neprofitabile”


popa_laurentiu• declară social-democratul Laurenţiu Popa

Problema privatizărilor în sistemul energetic naţional preocu­pă atât reprezentanţii Puterii, cât şi ai Opoziţie. În opinia social – demo­cratului Laurenţiu Popa, deciziile privind sistemul energetic naţional trebuie să se ia în mod transparent. „Premierul Ungureanu trebuie sa înţeleagă că nu mai poate lua decizii ca în serviciile secrete. De un an şi jumătate, Puterea promite manage­ment apolitic la companiile energetice şi, totuşi, aceiaşi oa­meni puşi de PDL se află la condu­cerea lor. Guvernul nu trebuie să vândă Hidroelectrica, cea mai valo­roasa companie de stat, şi să îşi bată joc astfel de zeci de ani de muncă ai poporului român. În loc să se gândească cum să vândă mai repede companiile energetice profi­tabile, Guvernul ar trebui să caute soluţii pentru cele neprofitabile”, de­clară consilierul judeţean Lau­renţiu Popa.