În direct cu… Europa


Începând de mâine, timp de trei zile, în Holul Mare al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, între orele 10.00-14.00, va avea loc vizionarea Şedinţei Plenare a Par­la­mentului European, din această lună. Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: • Tabloul de bord al pie­ţei interne; • Regim de călătorii fără viză în Canada pentru toţi ce­tă­ţenii UE şi acordul economic și co­mercial dintre UE şi Canada; • Stra­tegia de securitate internă a Uniunii Europene; • Accesul IMM-urilor la fondurile structurale şi defi­niţia IMM-urilor; • Situaţia din Ucrai­na, cazul Iuliei Timoșenko; • Valo­ri­le nominale și specificațiile teh­ni­ce ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație; • Pregătirea summi­tului neoficial al UE – In­ves­tiţii, creştere şi locuri de muncă; • Sis­­temul comun al taxei pe tran­zac­țiile financiare. Vizionara este orga­nizată de Centrul Europe Direct Vâlcea din cadrul Bibliotecii.