În această dimineață, Consiliul Județean se adună într-o ședință extraordinară pentru a stabili steagul oficial al Vâlcii


Aleșii județului au fost convocați pentru o întâlnire extraordinară cu următoarea ordine de zi: Aprobarea procesului–verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 16 septembrie 2019, Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Regulament de acordare a stimulentelor financiare elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din județul Vâlcea care au obținut distincții, medalii și premii speciale la competițiile școlare, media 10 la examenul național de Bacalaureat sau la Evaluarea națională a elevilor de clasa a VIII – a, Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor stimulente financiare elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din județul Vâlcea, pentru anul școlar 2018-2019, sumelor care se acorda cu acest titlu, numărului beneficiarilor acestora, datei, locului și sumei aferente cheltuielilor necesare pentru desfășurarea evenimentului, Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de finanțare nerambursabilă de la bugetul propriu al Județului Vâlcea pentru programele sportive de utilitate publică, Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de finanțare nerambursabilă de la bugetul propriu al Județului Vâlcea pentru programele, proiectele și acțiunile organizate în domeniul cultural, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile de la bugetul propriu al Județului Vâlcea pentru programele, proiectele și acțiunile organizate în domeniul de promovare și dezvoltare a turismului local, Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al Județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, Proiect de hotărâre privind rectificarea “Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri si poduri județene pe anul 2019”.