Iluminat public modern, la Horezu


Oraşul Horezu va avea un sistem de iluminat public modern, cu ajutorul unui proiect european care este în curs de implementare. La data de 23 iunie 2020, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, a fost semnat contractul de finanţare nr. 5544/23.06.2020 în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, pentru reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în oraşul Horezu. Perioada de implementare a acestui proiect este de 51 luni, respectiv între data  01/02/2018 şi data  30/04/2022. Valoarea totală a proiectului este de 9.471.800,95 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 9.270.649,76 lei. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creşterea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile pentru iluminatul public în oraşul Horezu prin extinderea/reîntregirea/modernizarea/crearea reţelei de iluminat şi implementarea unui sistem inteligent de management prin telegestiune. Prin acest proiect se va reduce consumul anual specific de energie primară la valoarea de 122.592,92 kw/an şi se va atinge o lungime a sistemului de iluminat public creat/modernizat/extins/reîntregit de 45590 ml, prin extinderea reţelei de iluminat, acolo unde este nevoie. Vor fi instalate 1214 corpuri de iluminat noi şi 150 de stâlpi, şi se va implementa un sistem de control şi telegestiune care va monitoriza şi comanda aparatele şi va reduce pierderile.