Gutău și Pană pe tema Liceului Tehnologic Oltchim: # INSIST vs # REZIST!


• liderul de sindicat i-a transmis un mesaj extrem de curajos: „Nu peste noi, ci numai prin noi, îți iese pasența!”

Lucian Marinescu și Tiberiu Pană, adică președintele și vicepre­ședintele Uniunii Sindi­ca­telor din Învățământul Vâlcean, au organizat, ieri dimineață, o confe­rință de presă pe tema cea mai arzătoare din peisajul educației: viitorul Liceului Tehnologic Oltchim.
Într-o pledoarie de peste o oră, Tiberiu Pană, profesor de peste patru decenii, în cadrul respectivei instituții a (re)lansat apelul către Vâlcea referitor la planurile prima­rului Gutău: „Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, a convocat o şe­dinţă pentru o «dezbatere publică privind infrastructura şcolară», pe data de 9 iunie 2017. Întrunirea directorilor unităţilor şcolare din municipiu, a unor jurnalişti din presa locală şi a altor privitori… interesaţi – a avut un scop bine definit (dar… neprecizat sau edul­colat de către zvoneri şi răspân­daci): crucificarea prin desfiinţare a unuia dintre liceele (tehnologice) de referinţă din judeţul Vâlcea: Liceul Tehnologic Oltchim, cel mare şi cel mai vechi din municipiul reşedinţă de judeţ. Şcoală pe care dl. primar, cu de la sine voie, a hotărât să o neantizeze. Să o spulbere în toate zările, s-o măture de pe faţa pământului! Ca şi cum n-ar fi fost… Sens în care, pentru a grăbi lucrurile, primăria/primarul municipiului a remis liceului şi Inspectoratului Şcolar Vâlcea o adresă comună (emisă sub nr. 22.150 din data de 07.06.2017), prin care a solicitat ca fiecare dintre ele să convoace de îndată consiliul de administraţie şi să-şi dea acor­dul în vederea demarării proce­du­rilor privind transmiterea imobilului (în care ne desfăşurăm activitatea) – compus din teren şi clădiri – din domeniul public al municipiului în domeniul public al statului (pentru a putea realiza ulterior transfe­rul/schimbul prin intermediul Minis­terului Educaţiei Naţionale). Asta neînsemnând altceva decât des­fiin­ţarea Liceului Tehnologic Oltchim (cum s-a şi indicat în adresă, prin mutarea în alte unităţi şcolare a salariaţilor şi elevilor). Spre cinstea lor, în şedinţa din 8 iunie, 7 din cei 9 membrii ai Con­siliului de administraţie al şcolii nu şi-au dat acordul (au votat pentru desfiinţare doar 2: repre­zen­tantul primarului şi d-na prof. Dobrete Adina, consilier local şi salariată a inspectoratului şcolar, aflată astfel într-o crasă stare de… incompati­bilitate!!! Deoarece dânsa, deşi este încadrată şi plătită de statul român pentru a reprezenta/proteja învăţământul preuniversitar, vo­tează conform intereselor de… partid!). Inspectoratul şcolar încă tresaltă de emoţie, tot amânând momentul convocării în şedinţă a Consiliului său de administraţie, aşteptând parcă să se întâmple o minune! Parcă văd că, deşi răs­punde de învăţământul preuniver­sitar din judeţ, vor fi de acord cu… desfiinţarea Liceului Tehnologic Oltchim! Că, deocamdată, doar asta li s-a cerut! Cine ştie, poate fi şi mai rău! Ce şi cum a făcut acest liceu pentru municipiu/judeţ nu are rost să mai amintim. Toată lumea ştie: mii şi mii de absolvenţi care au înnobilat prin rodul muncii lor faţa şi viaţa oamenilor: operatori chimişti, electromecanici şi electricieni AMA, mecanici. Alte sute de absol­venţi, după parcurgerea studiilor superioare, au consolidat contin­gentele altor profesii, precum: ingineri, profesori, medici, poliţişti şi militari, avocaţi şi judecători, antreprenori şi manageri etc.. Şi care – ca şi celelalte şcoli – a trebuit să se tot… reinventeze, să se adapteze unor vremuri tulburi. Şi, parcă, nesfârşite.
Ceea ce se întâmplă acum cu noi este fără precedent în învăţă­mântul românesc. Şi nu numai! Dar nu despre învăţământ – în general – este vorba. Ne-a mâhnit profund atitudinea unora dintre directorii de şcoli, care – din motive concuren­ţiale meschine – păreau a fi încer­caţi de bucuria succesului la… vâ­nă­toare! Ştiţi, chestia aia naţională cu… capra vecinului!
Să ştiţi că noi, salariaţii de la Liceul Tehnologic Oltchim, nu stăm resemnaţi, cu mâinile pe piept pen­tru că aşa vor d-nii Gutău şi Mițaru! Să fim victime sigure ale mizeriei morale a unora. Murim cu ei de gât! Nu ne va scoate nimeni din liceul nostru! Vă asigurăm de asta! Să mai ştiţi că, atât şi cum putem, am folosit şi folosim toate căile legale: consilii/ consilieri, sin­dicate, parlamentari, ministe­re/gu­vern, mass-media locală şi cen­trală etc.”
Consiliul Local este convocat în ședință extraordinară vineri, 16 iunie 2017, de la ora 11.00 iar ordinea de zi cuprinde un proiect de hotărâre de preluare a bazei materiale a Liceului Tehnologic Oltchim. Tiberiu Pană a promis că va fi prezent la ședință și va încerca să-și susțină cauza în fața legislativului municipal.