Gazele se scumpesc cu 10% de la 1 iulie


Comitetul de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei a aprobat vineri creş­terea, în medie, cu circa 10% a preţurilor finale reglementate aferente consuma­torilor non-casnici, începând cu data de 1 iulie 2011. Potrivit unui comunicat al ANRE, scumpirea gazelor nu afectează consumatorii casnici şi nici producătorii de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de coge­nerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei. Instituţia precizează că majorarea preţului la gaze pentru consumatorii non-casnici este motivată de creşterea preţului gazului din import de la 290 dolari/mmc, preţ luat în calcul la ultima modificare a preţurilor, la 460 dolari/mmc în prezent, precum şi de modificarea structurii amestecului de gaze care intră în componenţa de cost unitar al gazului (CUG). Astfel, CUG-ul destinat consumatorilor non-casnici va fi calculat pe baza unei structuri a amestecului ce va conţine 77% gaz din producţia internă şi 23% gaz provenit din import. CUG-ul destinat consumatorilor casnici va fi calculat pe baza unei structuri a amestecului ce va conţine 89% gaz din producţia internă şi 11% gaz din import. Guvernul a adoptat, săptă­mâna trecută, un act normativ prin care se urmăreşte protejarea consumatorilor casnici de viitoarele scumpiri ale gazelor naturale. Potrivit OUG nr. 53/17.06.2011, consumatorii casnici şi cei non-casnici (industriali) beneficiază de CUG-uri sepa­­rate de gaze, cu structuri de ames­tec intern şi import diferite. Urmare a acestei măsuri, în perioada iulie 2011 – martie 2012, preţul gazelor naturale des­tinate consumului populaţiei nu va fi ma­jorat, susţine Executivul. Ultima modifi­care a preţului gazelor naturale a fost efectuată la data de 1 iulie 2009.