Fonduri importante pentru românii din diaspora care-și deschid afaceri la oraș


Ieri, Fundația Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea a lansat oficial proiectul START ROMÂNIA – Finanțare pentru românii din Diaspora, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.
Conform spuselor lui Mihai Cismaru, managerul proiectului, parteneriatul format din Fundația Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea, Indice Consulting and Management SRL și INFOR Elea SpA (Italia) a început din data de 15 septembrie 2017 implementarea proiectului START ROMANIA – Finanțare pentru românii din Diaspora. Acesta are o durată de 36 de luni, desfășurându-se în perioada 15 septembrie 2017 – 14 septembrie 2020, cu o valoare totală eligibilă de 7.023.121,42 lei.
Obiectivul general al proiectului este creșterea ocupării forței de muncă din România prin înființarea, dezvoltarea de întreprinderi cu profil nonagricol în zonele urbane ale țării de către românii din diaspora și românii întorși recent în țară, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate a grupului țintă, susținerea acestora și crearea de locuri de muncă în cadrul întreprinderilor nou înființate.
Proiectul POCU89/3/7/105605 finanțează cu câte 36.000 EUR afacerile inovative și competitive din mediul urban și se adresează exclusiv cetățenilor români cu vârsta de minimum 18 ani care fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în cadrul proiectului. Persoanele interesate trebuie să participe la un program de formare antreprenorială și să prezinte planul afacerii pentru care doresc finanțare. Pe baza unei cereri de înscriere, absolvenții cursurilor de antreprenoriat își vor putea înscrie planurile de afaceri în competiția pentru finanțare. În urma unei proceduri transparente de evaluare, experții din cadrul echipei de implementare vor selecta cele mai competitive si inovative proiecte de business.