Finalizarea proiectului “Reabilitare termică internat și cantină la Colegiul Național Mircea cel Bătrân”


Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță finalizarea proiectului Reabilitare termică internat și cantină la Colegiul Național Mircea cel Bătrân” cod SMIS 118459, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice.
Valoarea totală a proiectului (cf. Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Finanțare nr. 1898/25.04.2018) a fost de 3.676.232,90 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile a fost de 3.020.334,09 lei, din care valoarea contribuției europene (FEDR) – de 2.619.677,55 lei, iar perioada de implementare a proiectului a fost din data de 31.08.2017 până în data de 28.02.2023.
Proiectul a avut ca obiectiv specific creșterea eficienței energetice a internatului și a cantinei Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”.
Principalele categorii de lucrări de intervenție propuse au fost:
Măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirilor (internat și cantină): izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea tâmplăriei exterioare, izolarea termică a planșeului peste subsol și termoizolarea planșeului peste ultimul nivel, eficientizarea funcționării instalațiilor de încălzire, reabilitare instalatie apă caldă consum, reabilitare instalație de iluminat. Pentru reducerea consumului de energie electrică s-a prevăzut înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viață și consum redus.
Măsuri conexe: refacerea tencuielilor degradate, refacerea șarpantei și asterealei, repararea trotuarelor de protecție din jurul clădirii, lucrări pentru conformarea clădirii la cerințele ISU, respectiv instalație de hidranți interior și exterior, instalație de detecție incendiu și instalație de iluminat de siguranță, etc.
Rezultatele proiectului, după implementarea acestuia, sunt:

  • Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) – Valoare început implementare: 0.368/ Valoare final implementare: 0.091, – Scădere 75%;
  • Consumul anual de energie primară (kWh/an) – Valoare început implementare: 1570391.66 / Valoare final implementare: 364674.76, – Scădere 77%;
  • Consumul anual de energie finala în cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep) – Valoare început implementare: 128.72/ Valoare final implementare: 29.89, – Scădere 77%;
  • Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total – Valoare început implementare: 358,8/ Valoare final implementare: 158.08, – Scădere 37%;
  • Consumul anual de energie primară (din surse regenerabile) (kWh/an) total – Valoare început implementare: 0/ Valoare final implementare: 108588.92.

Impactul proiectului – proiectul a avut ca efect:

  • Reducerea cu minim 40% a consumului de energie;
  • Protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
  • Creșterea calității aerului.

Activitățile proiectului contribuie, indirect la măsurile de protecție a biodiversității și reducerea riscului de secetă, prevenirea și reducerea riscurilor de inundații. Proiectul a implementat măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurator prin folosirea de mijloace tehnice de combatere a poluării și a emisiilor de poluanți. Lucrările prevăzute în prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului și solului și nu sunt generatoare de noxe.

Date de contact:
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea
Tel: 0250.731.016; Fax: 0250.731.843
E-mail: primaria@primariavl.ro